Ősi druida családból származom. Elődeim közvetlen kapcsolatban álltak az Egyiptomi Birodalom összes fáraó-dinasztiájával. Mi terjesztettük el róluk, hogy Istenek. A família a markában tartotta az egész Római Birodalmat. Amikor végül nem fizettek számunkra elég adót, akkor egy népvándorlás keretében lerohantuk őket. Fő célunk természetesen a birodalom kifosztása volt. Gyakorlatias család voltunk már akkoriban is.A középkorban különféle háborúk kirobbantásával foglalatoskodtunk. Egyik ősöm Ázsiában jutányos áron hozzájutott egy népes, pestissel fertőzött, mongol futóegér családhoz. A segítségükkel grandiózus népességszabályozást vitt végbe Európában. Ármánykodás, árulás, aljasság, ez az, ami a családunkat Európa szerte híressé tette. A fondorlatosság a vérünkben van. Családi találkozóink gyakran fulladtak kedélyes vérfürdőkbe. A XVI. században, az akkoriban nagyon divatos, kölcsönösen végrehajtott mérgezések miatt majdnem kipusztultunk. Az volt a szerencsénk, hogy az egyik oldalágunk éppen Amerikában zsákmányolta ki az indiánokat. Ők életben maradtak, az őslakosok nem.A családom az ősi tudás birtokában rengeteg csalót, szélhámost, hamiskártyást, szemfényvesztőt és biztos kezű orgyilkost adott a világnak. Jellemző ránk, hogy az évszázadok során hatalmas gyakorlatra tettünk szert menekülésben, rablásban, útonállásban, vagyon felhalmozásban.  A kalózkodás sem állt távol tőlünk. A tulajdonomban van Sir Francis Drake kapitány egyik hajtincse. A kalózkapitány feje jelenleg a húgomnál van. A többi részét valamelyik menekülés során sajnos elvesztettük.Elvetemültségünkre jellemző, hogy egy-egy sajnálatos haláleset után nem papot, hanem hagyománytiszteletből, hóhért hívunk.A Francia Forradalom idején szervezetten fosztottuk ki az arisztokráciát. Egyik távoli rokonom, egy bizonyos Robespierre nevű, minden hájjal megkent ügyvéd addig fondorlatoskodott, amíg saját magát is gyanúba nem keverte. Sikerült a családban egyedüliként  végrehajtania azt a bravúros tettet, hogy először szétlőtték az állkapcsát és utána küldték a guillotine alá. Nagyon szép teljesítmény. Általában csak simán felakasztottak minket. Lefejezéssel nagyon ritkán bajlódtak velünk kapcsolatban.Bonaparte Napóleon nevű ősöm meghódította majdnem egész Európát. Pechjére az oroszországi fiaskó után a família egységesen átállt Wellington herceg oldalára.A család egyik oldalága szervezte meg a rabszolga-kereskedelmet. Ekkoriban egy csomó cukornád ültetvényünk és rengeteg korbácsunk volt.A szervezett bűnözés felépítésében és a Nagy Októberi Szocialista Forradalom kirobbantásában is jelentős szerepet játszottunk. Mielőtt a proletárok lerohanták volna a Téli Palotát, addigra mi azt már tökéletesen kifosztottuk. Csodálkoztak is az elvtársak, hogy a cár atyuska ennyire puritán ember volt.Az alkoholcsempészetből és a két világháborúból is nagyon jól megszedtük magunkat.A második világháborúban egyik rokonom megpróbált Hitlerrel is üzletelni, de ő állandóan üvöltözött és valami felsőbbrendű emberről hadovált. A bácsi felajánlotta neki, hogy szerez belőlük amennyit csak akar, csak mondja meg neki, hogy miként nézzenek ki. Erre a Führer elkezdett üvölteni, mint a fába szorult féreg, hogy Raus! A bácsi nem tudott mást tenni, mint szépen leütötte. A meglepődött SS őröket megnyugtatta, hogy csak egy távol-keleti relaxációs technikát mutatott be. Közölte, hogy nézzék majd meg, ha felébred Herr Hitler, milyen szépen ki fog tisztulni az agya. Sajnos az ütés túl jól sikerült, a Führer ugyanis még aznap nekilátott a Barbarossa terv kidolgozásának.Jelentős szerepet játszottunk a kubai rakétaválságban is. Zseniális módon mindkét felet keményen megzsaroltuk. Végül szerencsére fizettek. Az így szerzett pénz segítségével sikerült kirobbantanunk az olajválságot. Biztos mindenki hallott már róla, vagy legalábbis fizetett érte, nekünk.Az adószedést az én egyik ősöm találta ki. Erre a tevékenységére az a legfőbb bizonyíték, hogy máglyán égették el.Jelenleg legfőbb szórakozásunk és bevételi forrásunk különböző országok gazdaságának bedöntése és válságok kirobbantása. A fiaimat hackereknek nevelem.

A szöveg alávalóságok: