Kedves Lakótársak!


Szívemben nagy szomorúsággal írok mostan ide a mikrofonba. Veszprém után Tapolca is lekerül az általam elismert városok közül. Nem ér az már egy lyukas községet sem. Balog miniszter úr szavaival élve, ott már csupa tapolcamagyar él. Orvul rátörtek az országra és az annak felvirágoztatásáért serénykedő kormányunkra.


Az én szívem persze tiszta szívmagyar, így alig fér már bele Aranka egy kisfröccsel. Apropó, Aranka hozzad már azt a fröccsöt, mert a nagy bánatomban teljesen kiszáradt a szám. Köszönöm, így már sokkal jobb.


Kedves Lakótársak, én bizony annyira megzavarodtam, hogy reggel is pizsamába mentem vásárolni a KÖZÉRTBE. Kénytelen voltam azt mondani, hogy csak reggeliért ugrottam le, és megyek visszafeküdni. Ilyen kellemetlen helyzetbe hozott engem a tapolcaik rút árulása.


Hát hiába tette tiszteletét Orbán Viktor miniszterelnök úr a poros és elmaradott, városnak nevezett Szodomában. Elnézést kérek a klerikális hasonlatért. Kaphattak volna száz vasutat, ezret. Ha ha nem, hát nem. Nem erőszak a disznótor. Lesz helye máshol annak kisvasútnak, ne aggódjanak!


Nem értem, a népek miért nem veszik észre az országvirágzást. Még a Békemenetes elvtársak is vették a fáradtságot, és drága közbenzinüket feláldozva, világosan elmagyarázták, hogy mi nekünk a jó. Bayer elvtárs is nagyon szép beszédet tartott. Nem nagyon értettem ugyan, de engem nagyon fellelkesített.


Sokan ott voltak, legalább kétszázan, ha nem többen. Csizmadia elvtárs is megmondta, hogy Veszprémben volt utoljára volt kutyavásár. Erre ezek a becstelen, hálátlan polgárok - bár nem tudom, hogy nem kéne tőlük ezt az elnevezést elvenni és hazátlan bitangoknak nevezni őket - csináltak egy másikat. Tapolca hitszegés a neved! Mi lesz itt, kérdem én, az indulattól remegő hangon? Az egész országban kutyákat fognak csereberélni? Én bizony odaküldtem volna a Kutyaelhárító Egységeket, azok aztán gyorsan véget vetettek volna az alattomos csaholásnak. Aranka, jöhet a második fröccs, ez itten elfogyott, na!


Mit számít a nemzet kétszáz színe virágához képest tíz vagy húszezer, júdáspénzen megvett aljas ellenforradalmár? Semmit. A véleményük amúgy sem ér egy lyukas kétfillérest sem. Az imprelisták fizetett ügynökei ők, akik az ország elrablásán törik fertelmes, tőkés fejüket. Világos ez, mint a nap L. Simon Lászlónak!


A reakciósoknak üzenem, hogy ne nagyon örüljenek, mert nem lesz hosszú életű a pünkösdi vidámságuk. Vona Gábor majd a barátunk lesz, aztán leshetnek. Rá fog fagyni a farkasvigyor a szájukra. Jómagam már kezdem megszeretni őket. Ha nyernek, majd nagyon megkedvelem őket. Most még ideológiailag kissé bizonytalan vagyok.


Az a baj ebben az országban, hogy megszüntették a szemináriumokat. Ezek segítségével az emberek makacs fejébe szépen bele lehetne verni a szépet és a jót. A TEK, majd segítene a szervezésben.


Na! A lányok ne billegtessék magukat, mert úgy néznek ki, mint a kacsák. Fiúk, pedig mars azonnal borbélyhoz!


Simon bá’, tömbbizalmi #Magyarorszag #Közélet