Az ember a kultúrájába merülve él, ahogy a hal a vízben. Amikor a kóros és a normális viselkedést vizsgáljuk, figyelembe kell venni a társadalmi környezetet, kultúrát is. Ami az egyik közösségnek normális, az a másiknak nemnormális.

A kultúra gyűjtőfogalom. A társadalom hagyományai, szokásai, vallása egyaránt beletartoznak. Megszokott életmódját minden kultúra ápolja. A népcsoportok mindenkor igyekeztek és igyekeznek fenntartani hagyományaikat úgy, hogy gyermekkortól hozzászoktatják őket a hiedelmekhez és törvényekhez.  A hagyományokat a papok, mesemondók és regösök adták át nemzedékről, nemzedékre az írott nyelv megjelenése előtt. 

Ami az egyik kultúrában normálisnak tartanak, az az adott népcsoporton belül jóváhagyással találkozik.

Hirdetések
Hirdetések

Ugyan ezt a viselkedésmódot a másik népcsoportnál másként ítélhet meg. Vannak olyan vallási hívek, akik a bogarakat, betegséget hordozó rovarokat nem hajlandók bántani, míg a legtöbb kultúra tagjai irtják őket.

Másokkal szemben, életkoruktól, nemüktől vagy társadalmi helyzetüktől függően más-más mércét alkalmazunk. Akár, az is, hogy ami 10 évvel ezelőtt normálisnak számított, ma furcsán nézünk a dolgokra. Nehéz abszolút érvényű különbséget tenni normális és kóros viselkedés között. Nehéz megmagyarázni. 

Tévét nézünk, újságot olvasunk. Közlekedünk, közösségben dolgozunk. Mindenki más beállítottságú. Nem csak kultúrák között van eltérés a normális kifejezésre. két ember között is. Napjainkban a közösségi oldalaknak is köszönhetően, elmondhatjuk, hogy keverednek a szokások, életmódok.

Hirdetések

Szinte összeolvadni látszik a kultúrák hagyományi. Talán a vallási hívek ragaszkodnak az életmódjukhoz. Ha többen azt mondják sokak számára nemnormális dologra, hogy milyen jó és "menő", terjedni kezd. Az is normálisnak tartja, aki addig húzta az orrát. 

Vagyis, nagyon nehéz különbséget tenni normális és kóros között. Ahány ember, annyi szokás. Függhet a tűrőképességtől is, hogy mit tudunk elviselni. Persze klinikai diagnózis is lehet az állapot. Inkább próbáljunk türelmesek lenni és elfogadni a környezetet. Nevessünk mint sírjunk.   #Google