A történet szerint a XXII. századra megváltozott az emberek hozzáállása a világhoz. Az emberiség felnőttebb lett. Rájött a felelősségére, amit tudásával szerzett hatalma adott. A maihoz képest nagyon megváltozott az egyén és a társadalom viszonya. A méltó élet körülményei adottak, nincs szükség versenyre a fennmaradás érdekében. Kevés elhivatott ember munkája elegendőnek bizonyul, így nincs szükség tömegek foglalkoztatására. Dönthetnek szűkebb és saját közösségük életmódjuk felől. Az, hogy maguk módján éljenek, senki sem akadályozhatja meg.

Nem egyszerű és veszélytelen a világ. A technológiának köszönhetően viszonylag gyorsan bejárható területen sok , különböző nép él.

Hirdetések
Hirdetések

Legtöbbnek teljesen eltérő a múltja, eszméi, kultúrája és hite, mások céljai. Többnyire mindenkiben van valami közös, amire építeni lehet. Nem kaotikus vagy zűrzavaros a világ, viszont nem is békés. Sokszínű a világ.

Bolygóközi szövetség létrehozására felmerült az igény. Tagjainak biztonságot nyújt, anélkül, hogy megszokott életvitelüktől eltérítené. Nemsokára megalakult az Egyesült Bolygók Szövetsége, amit általában csak föderációnak hívnak. Mindenki élvezheti előnyeit, akarata és képességei szerint részt vehet a működésében. Legfontosabb elvük: élni és élni hagyni. Nem csak tagjai, hanem minden nép, minden faj számára. Különösen igaz ez a kevésbé fejlett civilizációkra, akik nem képesek új technológiák biztonságos befogadására.

A szövetség védelmére hozták létre a Csillagflottát.

Hirdetések

Ami egy katonai jellegű szervezet, amelynek tagjai olyan kiképzett önkéntesekből állnak, akik ezt az életformát választották maguknak. Jelentős részük mérnök, orvos vagy tudós, vagyis nem csak harcosokból és feletteseiből. A Star Trek elsősorban ezeknek az embereknek a szemszögéből  mutatja be a saját világát. Hiszen ők azok akik felfedeznek új világokat, ismeretlen életformákat és eljutnak oda, ahol ember nem járt még soha. 

Miért nem egyszerű a TV sorozat? A Star Trek újdonságot vitt a televíziózásba. Felnőttebb nézőknek szólnak a történetei, mégis sikeres lett. Számos problémával foglalkozik - átültetve a jövőbe - ami az embereket foglalkoztatja.. #Hollywood #tudomany #film