I. fejezet

Melyben elmesélem születésem és első vadászatom történetét, az is kiderül hogy milyen küldetéssel jöttünk a világra, és hogy miként lett farkas az ember barátja.

۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝۝

Az erdő lankás lejtőjén a kölykök önfeledten kergetőztek. A nap már felépítette lángoló hídját a tisztáson lévő tó tükrén. A falka már az éjre készül, különleges lesz ez az éjszaka, ma mennek a fiatalok először portyára a többiekkel. Én a dombtetőről nézem a forgatagot, csupa élet a tisztás, még Xama az öreg nőstény is együtt kacag az ifjakkal.

-Lucian! Lucian!- hallom Rofni hangját, amint felém rohan. Az ifjú hím nagyon közel áll a szívemhez, apja, Rufus sok évig volt a falka vezére és barátom, de pár hete mikor inni mentünk a tóhoz megleptek minket a falusiak, a kölyköket szerették volna befogni, sokan voltak, fegyverekkel. Rufusnak köszönhetően minden ifjú szabad maradt, de Ő eltűnt…

-Xama azt mesélte, Neked nagyon különös volt az első vadászatod. Kérlek, meséld el mi történt!

-Á Rofni, örülök, hogy látlak, figyeltelek benneteket hamarosan olyan gyors leszel, mint apád volt és erőben már felette is állsz. Igen, igen az első vadászat azt soha nem felejti el egyetlen farkas sem. Eredj hívd ide a többieket indulás előtt még elmesélem.

Rofni el is inalt a többiekhez a hírrel – Gyertek gyorsan, az öreg fehér sámán mesélni fog!!-

Nemcsak az ifjak, de az idősebbek is megindultak a dombtetőre. Mindenki kíváncsi volt az újabb mesére.

-Sok sok éve már annak mikor Én először eredtem a préda nyomába, de a teljesség kedvéért pár hónappal még régebbről indul a történet. Azon a napon különös jelek és események tették izgatottá a falkát. Magur a falka sámánja különleges rituálékat készített elő. Több száz generáción keresztül ívelt a jóslat, miszerint, „Magur sámán 10. évének Lamas napján két kölyök születik, mindkettő vezetésre de mégsem lesznek riválisok, Ők ketten fogják a falkát ismét naggyá tenni, béke és bőség lesz az Ő idejükben.” Ezen a napon valóban két nőstény is vajúdott, Rami és Tulasi. Sokan hittek a jóslatban és sokan nem, a falka kettészakadt és egymást gúnyolta. A hívők ostobának tartották a hitetleneket a hitetlenek pedig a hívőket. Az ellentét már – már tettlegességig fajult. Ám ekkor Magur elő állt a jóslat eddig eltitkolt részével, „Ezen a napon testvér- testvér ellen fordul hite miatt és lesz, aki hisz és lesz, aki nem, de jeleket mind felismerik majd. A jelek pedig lesznek a következők, a tó vize ezen a napon nem oltja majd csak a hívők szomját, a nyulak a hívők lábához fekszenek, majd éjjel nagy vihar támad, de a telihold tisztán látszik majd egész éjjel, a két anya sokat fog szenvedni de életük utolsó nehéz napja lesz ez. A hitetlenek ha megértik a jeleket hagyják el a falkát, mert ha nem mire fel kel a nap, elpusztulnak.” Miután Magur ezt elmondta, mindenki megértette ez az a nap, aki nem hitt a jóslatban mind elmenekült féltette a bundáját. Miután a hitetlenek elmentek a sámán folytatta a jóslatot.” A két kölyök lesz a falka két vezére egyik erővel, a másik hatalommal, az egyik falkavezér lesz a másik a falka sámánja. Mind ketten két évesen veszik át a vezetést elődeiktől, Ők nem fognak versengeni egymással, Ők ketten egy lesznek egy akarat két testben. Mindketten a falkát szolgálják és az istenek is pártfogolják Őket, ezért a falka felvirágzik.” És valóban azon az estén sötétfelhők gyülekeztek és az ég hatalmas robajlással készült a viharra ám ez sem tudta elnyomni Rami és Tulasi fájdalmas vonyításait.

Mikor a hold a barlang fölé ért mindketten mély, fájdalmas vonyításba kezdtek és a két kölyök megszületett. Olyanok voltak, mint a többiek nem volt rajtuk semmi különös, csak a színük, az egyik éjj fekete a másik hófehér. Igen, Rufus és Én születtünk azon az éjjelen.

Attól a naptól elválaszthatatlanok voltunk, mindent együtt tettünk jót és rosszat egyaránt. Nem voltunk szentek vagy bölcsek ahogy azt várták tőlünk, sőt minden rosszban benne voltunk. Mit benne voltunk? Mi találtuk ki…. Szegény anyáink emlegették is a jóslat azon sorát miszerint nem lesz több nehéz napjuk…. Mindig tudtuk mit gondol, mit érez a másik, tényleg mintha egy személy lettünk volna két testben. Rufus mindig erősebb és gyorsabb volt nálam. Én észben és lelki erőben voltam a jobb. Mindig kiegészítettük egymást.

Együtt indultunk az első vadászatunkra is mikor megláttuk a hatodik teliholdat.

-Kell legyen valami abban a jóslatban- szólalt meg Rufus – Valami naggyal kell előállnunk, nem mehetünk oda egy nyúllal vagy egy őzzel. Valami nagyobb kell nekünk. Nekünk! Érted amit mondok? Mi ketten vadászunk, nem a falkával. Lássuk mire is vagyunk képesek!! Lássa a falka is mire képes a jóslatbéli két kölyök!

– Nagyobb?!- hökkentem meg – még az őz is nagyobb nálunk. Még hogy ketten?! Még falkával sem vadásztunk soha, de tudod mit, igazad van ki kell próbálnunk magunkat és vagy megmutatjuk a világnak vagy felsülünk de mindenképp meglátjuk igaz-e a jóslat.

– Nem feltétlen méretben kell nagyobbnak lennie, hanem nagyobb feladatnak.

– Mégis mire gondolsz?

– Valamire a faluból.

– Az öregek tiltják, hogy embert öljünk, addig Ők sem vadásznak ránk!!

– Ennyire ne nézz ostobának! Nem emberre akartam vadászni, hanem mondjuk…..- hosszan gondolkodott majd felkiáltott – igen, meg van! Elhozzuk Torpedót, a fekete bikát. Sokunkat felöklelt már az erdőszélen és embert is ölt már.

– Őrült vagy barátom, de tetszik a kihívás. Kell egy terv. Egy terv amit jól végrehajtva nem hagyunk nyomot és soha nem jönnek rá, hogy farkas támadta meg.

– Ötletek, tervek… ez a Te asztalod. Mond, mi lesz az én feladatom!

Megbeszéltünk mindent és elindultunk a falu felé.

– Állj meg Rufus! Nem mehetünk csak így neki egy ekkora feladatnak .- Bár ekkor még nem voltam sem, képzett sem beavatott, éreztem szükség van a szellemek segítségére.

– Mi a baj Lucian?

– Szeretnék a siker érdekében egy szertartást végezni. Kérlek! Úgy érzem erre szükség van.

– Persze barátom, tedd a dolgod. A jóslat is azt mondja Te leszel a lelki vezetőnk, Te leszel a híd a falka és a lelki világ között. Kérd Föld anyát, az ősöket és az erdő összes szellemét legyenek kegyesek hozzánk és segítsék vadászatunk! Tégy belátásod szerint!

Ekkor elhúzódtam az erdő mélyére oda mit álmomban láttam. Egy hármas útkereszteződéshez értem ahol háromszor megfordulva egy kört, egy hármas kört rajzoltam magam köré, ennek közepébe ültem és fohászkodni kezdtem, ahogy azt álmomban tettem.

– Fényességes Égi Apánk! Dicsőség neked ki legyőzöd ellenfeleid és uralkodsz mindenek felett! Kérlek segítsd vadászatunk ahogy tetted ezt őseinkkel mielőtt hitetlenné váltak és méltatlannak hozzád! Lásd meg kérlek ez a falka ismét tiszta ismét hisz az ősi törvényekben és az ősi istenekben. Igaz, vadászatunk célja dicsőségünk is szolgálja, de célja a falka hitének erősítése is és nem utolsó sorban ha vadászatunk sikeres lesz az egész falka el lesz látva a következő teliholdig.

– Drága szerető Föld anyánk! Hála neked mindenért mivel megajándékozol bennünket és köszönet a védelemért mit nyújtasz számunkra! Kérlek védj meg minket, óvd meg életünk! Kérlek járj közben Értünk Égi Apánknál, legyen kegyes hozzánk!

– Dicsőséges Ős Atyáink! Ti mind a mennyek útján jártatok, most is a Nagy Szellemekkel portyáztok. Vessétek ránk szemetek adjatok tanácsot miként vigyük sikerre tervünket!

Ekkor a szomszéd bodzabokorból egy nőalak lépett elő és kitárt karral szólt az ég felé tekintve.

Folytatása következik.........  #Állatvilág