Vigye el az ördög, kendteket! Nem jó kedvemben hívattam ám magukat ide. Lenne fontosabb dolgom is, mint magukkal veszkődni. Álljanak vigyázzba, mint a cövek, aztán rántsák ki a kezüket a gatyájukból. Ha én megadom maguknak a tiszteletet, elvárom ezt maguktól is atyámfiai, különben úgy felpofoztatom magukat a bakterral, hogy egy hétig csak a csillagokat fogják vizslatni. Másra nem is nagyon lesz idejük.

Hirdetések

Konc bácsi, aki köztudomásúlag az ország legokosabb embere, megtanácskozta velem, hogy igencsak nagy gazemberségeket művelnek, kendtek.

Hirdetések

Kisebb dolgokért is akasztottak már föl embereket, de jómagam inkább a a békesség híve volnék. Nem nagyon szeretem az óbégatást. Nem ártana, ha összekapnák magukat, aztán véget vetnének a mulatságnak, mert sírás lesz a vége.


Elsőként is arról lenne szó, hogy mi fészkes fenét keresett a miniszterelnök úr a díszes kompániájával, dologidőben Kazahsztánban. Jómagam azt sem tudom, hogy hol van az a Földgolyóbison, de nem is nagyon érdekel. Nem azért kapja a pénzét, hogy jól érezze magát. Tegyen rendet az országban.

Rögvest húzza ki a csávából a szegény embereket, aztán oda utazik tőlem, ahova csak akar a saját pénzéből. Ha azonban megtudom, hogy az ország pénzét herdálja, biz' isten szólok annak részeges bakternak.

Hirdetések

Az ispotályokat is stafírungozzák ki, mert úgy hullanak az emberek, mint ősszel a legyek. A stadionokról mondjon le, gyűjtsön inkább bélyegeket. Nekem is van pár darab, majd cserélünk.

Azt meg miként gondolták az urak, hogy a nép pénzéből kaszinózni járnak. Tisztességes ember a saját pénzét teszi fel a rulettra, nem a másokét. Kacsalábon forgó palotákat sem kell építeni. Húzzák meg magukat kendtek, mert nagy baj lesz ebből. Ezt mindenképpen szeretném elkerülni, ezért szólok idejében. Világéletemben jószándékú gyerek voltam, nem akartam én senkinek rosszat.

Hirdetések

Az a büdös banya is csak véletlenségből keveredett az utamba, nem tehetek róla, hogy mindig a guta kerülgeti. Ha nem óbégatna annyit, neki is könnyebb lenne az élete.


Kerítsenek az urak valami tisztességes tintanyalót, az majd kikalkulálja, hogy mennyit játszottak el eddig. Meg ne próbáljanak átejteni, mert irgalmatlanul felpofoztatom magukat.


A miniszterelnök úr meg, meg ne próbálja kisajátítani a Budai Várat. Ha olyan kíváncsi rá, akkor ballagjon föl, aztán nézzen körül. Nem ajándékba kapta az országot, hanem megőrzésre.


Konc bácsi azt is elmondta nekem, hogy igencsak elszaporodtak a léhűtők az ország házában, csak most államtitkároknak hívják őket. Azt ígérték, kendtek, hogy olcsón megcsinálják a kormányzást, de úgy látom nem nagyon bírnak magukkal. Orbán úrnak már az összes gyerekkori cimborája degeszre kereste magát. A szegény emberektől pedig még a kegyelemkenyeret is sajnálják. Ha nem törődnek velük, akkor könnyen maguk is azzá válhatnak, aztán ehetik a GDP-t amiről állandóan hadoválnak.


Nem akarok én bajt maguknak, csak úgy látom néha el kell beszélgetnünk, mert, ha így folytatják, szétlopják nekem az egész országot. A legfőbb perzekutornak meg  azt üzenem, hogy ne nagyon válogasson a gazfickók között, mert nem arra vettük fel.


No, menjenek kendtek, ne is lássam magukat, mert igencsak felmérgesítettek a rusnya cselekedeteikkel. Viselkedjenek tisztességesen. Nem szeretném, ha Konc bácsitól megint valami gazságról értesülnék az urakkal kapcsolatban.. #News #Magyarorszag #Közélet