Magától értetődőnek tartjuk, hogy a szülők, gyermekükkel való kapcsolata, annak minősége, kiemelten fontos a felnőtté válás folyamatában, és a későbbi képességeink, tudásunk kialakulásában. Az azonban, már nem volt annyira egyértelmű, hogy különösen, az első néhány évnek van jelentős szerepe.

Hirdetések

Az 1980-as évek végén az Egyesült Államokban, egy kutatócsoport vizsgált olyan négy éves gyermekeket, akiknek a szülei rendszeresen drogot használtak és olyan gyermekeket, akiknek a szülei nem fogyasztottak semmiféle kábítószert.

Hirdetések

Azt szerették volna megállapítani, hogy ez a szenvedélybetegség befolyásolja-e a gyermekek szellemi fejlődését.

A kutatás folyamán megdöbbentő eredményre jutottak. A gyerekek intelligencia hányadosa mindkét esetben messze alulmaradt az átlagosnál. Ekkor kezdték vizsgálni, hogy mi a közös ebben a két csoportban és arra a következtetésre jutottak, hogy a szegénység, az ingerszegény környezet mind a kétféle családi helyzetben jellemző volt. Azért, hogy ezt biztosan alátámasszák, alapos környezettanulmányt folytattak le.

Elsősorban azt vizsgálták, hogy ezeknél a gyermekeknél vannak-e gyerekkönyvek, hanglemezek, képességfejlesztő játékok, hogy a szülők hogyan viselkednek a családi környezetben.

Hirdetések

Szeretetteljesen beszélgettek-e velük, odafigyeltek-e rájuk.

A kutatók azt állapították meg, hogy szeretetteljes bánásmód mellett a gyerekeknek elsősorban a memóriája volt fejlettebb, míg azoknál a családoknál, ahol ösztönözték a gyerekeket az önálló gondolkodásra, a nyelvi fejlődésben jeleskedtek.

Azért, hogy tovább vizsgálják a jelenséget, később MRI felvételeket készítettek négy és nyolc éves korú gyermekek agyműködéséről. Ekkor már kizárólag az élethelyzeteket vették figyelembe. Kiderült, hogy a négy éves gyermekek életkörülményei és az agyműködésük fejlettsége szoros összefüggésben van egymással, míg ugyanez nyolc éves korú gyermekeknél már nem volt kimutatható.

Így jutottak arra a következtetésre, hogy a szülői támogatás, a szeretetteljes, odafigyelő környezet, elsősorban a gyermek első éveiben kimagaslóan fontos.  #tudomany