. Az állat vagy az ember intelligensebb?

Az evolúció csúcsa az ember.

Valóban? Vajon ezt milyen értékrend alapján jelenthetjük ki?

Hirdetések

Milyen törvény mondja ki, hogy az embernek uralkodnia kell az állat felett? Gondoljuk csak végig.

Létezik az a racionálisnak nevezett felfogás, miszerint a kommunikáció, illetve a beszéd és a gondolkodás emelte ki az embert az állatok sorából.

Beszéd?

Mennyivel lett több az ember az állatnál a beszéd által?

Azzal, hogy néhány ezer év alatt eljutottunk arra a szintre, hogy az ember soha nem lehet biztos abban, hogy a másik igazat mond? Netán a "direkt marketingnek" nevezett csábító jellegű manőverektől, amelyek alattomos módon kizárólag a fogyasztásra késztetnek bennünket?.

Hirdetések

Nem kell messze menni példáért, ott a televízió, ami annyira nyilvánosan utasít vásárlásra, hogy szinte már fel sem tűnik ez a tény.

A gondolkodás és az intelligencia lenne a másik érv, ami az ember felsőbbrendűsége mellett és az állatok ellen szól?

Miből „gondoljuk”, hogy az állatok nem gondolkodnak? Abból, hogy az agytérfogatuk jóval kisebb, mint az emberé? De hiába, ha az ember csak 5%-át használja az agyának! A delfin agya másfélszer nagyobb az emberi agynál. Az a gondunk vele, hogy nem tud beszélni és nem képes elmondani, hogy szeret bennünket? Ha elmondhatná, hinnénk neki?

Igen!

Itt van a „kutya elesve”! Az ember meg tanult beszélni, de elfejtett érezni. Az állat nem beszél, de kommunikál, mégpedig azon a nyelven, amit az ember rég elfelejtett. Úgy hívják: szeretet.

Vajon ki van alacsonyabb szinten? Aki beszél, de nem ért, vagy aki nem beszél, de ezerszer hamarabb érzi meg, ha bánatos vagy?

Az ember az egyedfejlődés olyan magas szintjét érte el, hogy az állatot rabbá tette, félelemben tartja, sok esetben kínozza, elvette életterét, a természetet és lenézi azt.

Hirdetések

Vajon fordított esetben az állatok hogyan viselkednének velünk? Kidobnának-e az autóból, ha már meguntak bennünket? Egyáltalán érdekből gondoznának-e minket? Levadásznának-e kedvtelésből?

Az az ember nézi le az állatot, aki kommunikáció címszó alatt értetlenkedik és kedvtelésből gyilkol?

Valóban vannak gyilkos állatfajok, de talán még bennük is több emberség van, mint néhány embertársunkban.

Miért van az, hogy az állatmenhelyekre nincs állami támogatás? Azok az állatvédő egyesületek, amelyek működnek, teljesen önfinanszírozó módon látják el teendőiket. Minden tisztelet az övék!

Sajnos az ember szívesebben költ el a Tesco-ban százezreket, minthogy egy állatmenhelynek adományozzon. A gazdag hírességek esetében sem nagyon hallani nemes adakozásokról, pedig ők megtehetnék. Az állam is inkább ír ki mindenféle más pályázatot, mintsem hogy támogatná az állatkórházakat, és menhelyeket.

Az állatok spirituális tekintetben jóval az ember felett állnak, képesek előre érzékelni veszélyeket, ráhangolódnak szeretteikre.

Hirdetések

S ha mégis ilyen felállás alakult ki ember és állat között, a mi felelősségünk óvni őket, gondoskodni róluk. Nem csak a szebb, mutatósabb példányokról, és ne önös érdekből, főként ne azért, hogy saját szeretethiányunkat rájuk vetítve bohócokat csináljunk belőlük és emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel őket. Fogadjuk el tökéletességüket úgy, ahogy van.

Az ember sajnálatos módon eljutott arra a szomorú emocionális szintre, hogy az állatok tartják fent életükben a feltétel nélküli szeretetet. Háláljuk meg ezt nekik szebben!  #Google