Minden kisközösség életében nagy  ünnep egy-egy látogatás. A bácskertesi Szent Anna templomba a Paulinum növendékei  jöttek. A Paulinum római katolikus  egyházi alapítású  oktatási intézmény, és az egyetlen hasonló jellegű a volt Jugoszlávia területén. Az ünnepi szentmisét Miocs József az iskola rektora celebrálta a helyi plébánossal, Zúnyi Tiborral. Miocs József megköszönte a kupuszinai hívek évtizedes támogatását. A Paulinumnak voltak helyi születésű végzős diákjai, illetve már öt püspököt készített fel szolgálatra. Miocs József felhívta a figyelmet arra, hogy az intézmény nem papképzéssel foglalkozik, mivel ezzel a megfelelő teológiai intézmények foglalkoznak, hanem hivatásápolással, illetve a klasszikus műveltség terjesztésével.

Hirdetések

A növendékek az ógörög, latin, német, és anyanyelv behatóbb megismerése mellett, a természettudományokat sem hanyagolják el. A tanmenet igazodik az országos alaptantervben meghatározottakhoz, azonban hangsúlyos szerepet kapnak a klasszikus ismeretek, az erkölcsi, és intellektuális nevelés. Az iskola bentlakásos rendszerben működik, amely a diákok kollégiumi elhelyezését jelenti. Igénytől függően másféle megoldás is található.   A szabadidőben lehetőség van sportolásra, zenetanulásra, számítógépes foglalkozásokra. A növendékek bármely főiskolán, vagy egyetemen folytathatják tanulmányaikat itthon, és külföldön. A Paulinum tanulói a szentmise közben ének-, és zenetudásukról is számot adtak, valamint aktívan részt vettek az ünnepben. Szerbiában az utóbbi évtizedekben majdnem teljesen kivesztek a klasszikus iskolák, bár a világban igen nagy igény van a hasonló jellegű intézményekre. A rektor üzenete világos: A Paulinum nem a világ leglezserebb intézménye, de ha valaki a klasszikus műveltség megszerzésére törekszik, nem kívánja elhanyagolni a természettudományokat sem, akkor érdemes elgondolkodnia az intézménybe való iratkozásról.

Hirdetések

Az intézménybe való iratkozásra vonatkozó információkat az intézmény honlapjáról tölthetik le, illetve a helyi parókiákon is érdeklődhetnek.

Hirdetések

Olvasásra ajánlom:

Hogyan hozd egyensúlyba a munkát a magánéleteddel?

Nem feltétlenül a legstresszesebb munkák kínálják a legtöbb pénzt #Közélet #Interjú