Az előző részben  a romabűnözés létezéséről foglaltam össze hasznos információkat. A romák bűnözésének megelőzése és csökkentése azonban csak egyféleképpen valósulhat meg, legfőképpen amiatt mert az eddig követett stratégiák, -ahogy az integráció is- kudarcba fulladtak.

Hirdetések

Vegyünk először egy szégyenletesen elrontott de jónak induló ötletet, egy nem egészében követendő példát  Ausztráliából. 1905 és 1970 között a bennszülöttek gyermekeit,- a kormány asszimilációs politikája miatt- erőszakkal elszakították a szüleiktől, és  családokhoz vagy árvaházakban helyezték el őket. A gyerekeknek megtiltották hogy saját nyelvüket használják; kultúrájuk, tradícióik alkalmazását szintén eltörölték . Az ausztrál kormány sikertelensége azonban arra vezethető vissza, hogy mindennapos volt a testi-lelki fenyítés úgy az árvaházakban mint az örökbefogadó családoknál.

Hirdetések

A legtöbben rabszolgaként bántak az őslakos gyermekekkel és iskola helyett fizikai munkát végeztettek velük, így sokan depresszióba estek vagy öngyilkosságba menekültek. Ezt a generációt„ellopott generációnak”  hívják mind a mai napig. Bár az ausztrál kormány bocsánatot kért és pénzügyi támogatásokkal próbálja jóvátenni a jóvátehetetlent, egyértelmű hogy nem ez a követendő út.

Az ausztrál példát szem előtt tartva azonban szükségszerűnek és halaszthatatlannak tartom a legtöbb mélyszegénységben élő roma gyermek kiemelését és elválasztását jelenlegi környezetéből. Minél korábban megtörténik az elszigetelődés a  mérgező környezettől , a késöbbiekben annál nagyobb  esélyük lesz a normális életre. A szakirodalom ezt három éves korig tartja ideálisnak, viszont azt fontos kiemelni, hogy csak és kizárólag szerető és gondoskodó  környezetben, családban vagy kisebb csoportban való nevelésük hozhat megoldást.

Ezáltal megállítható lenne a roma demográfiai növekedés is ,mely hasonlatos a harmadik világban tapasztalható népességnövekedéshez és némileg egyensúlyba kerülne  az „őslakosok” szintjére..

Hirdetések

Mindezek tudatában  teljesen ésszerű döntés a jelenlegi kormány részéről, hogy egyáltalán nem fogadnak menekülteket egy teljesen más kultúrájú, vallási közegből. Jelenleg  Magyarország nem készült fel még több integrálásra szoruló csoportra, és ez a helyzet addig lesz érvényben amíg meg nem oldja a több száz éve fennálló de nem reménytelen harcát: a magyarországi romák felzárkóztatását.

 

 

 

 

 

.

 http://hu.blastingnews.com/hir/2016/01/a-ciganybunozes-megelozheto-vagy-megsem-00734133.html

http://hu.blastingnews.com/hir/2016/01/a-ciganybunozes-megelozheto-vagy-megsem-00734133.html #News #Google #Magyarorszag