Isaac Newton a modern fizika feltalálójaként vált ismertté, ugyanakkor kiderült, hogy a vallási tudományok és az okkultizmus fele is mutatott bizonyos mértékű érdeklődést. Néhány számtani képlet által és a Biblia segítségével arra a következtetésre jutott, hogy az apokalipszis 2060-ban fog bekövetkezni.

Hirdetések


Milyen kutatásokat végzett Isaac Newton az apokalipszissal kapcsolatban?


A fizikus érdeklődést mutatott bizonyos jövendölések iránt, és számításokat végzett, melyekből azt állapította meg, hogy a világ vége 45 év múlva fog sorra kerülni.

Hirdetések

Newton elmélete a 18. század elején született, kézirata pedig 1938-ban került árverésbe Londonba, majd Jeruzsálem Nemzetközi Könyvtárába került, ahol elég kevés tudós kapott engedélyt tanulmányozására. A modern fizika feltalálója kéziratába belefoglalta, hogy az apokalipszis a Római Birodalom alapítása után 1260 évvel fog bekövetkezni. Mielőtt feljegyzéseit leírta volna, alaposan áttanulmányoztaa bibliai szövegeket, főleg Dániel proféta az apokalipszisről szóló elméletét.


Honnan vonta le a következtetést, miszerint a világ véget ér 2060?


Ezáltal kiderült tehát, hogy Newton nemcsak a tudományokban volt jártas, hanem érdekelte őt a vallás, illetve az emberiség hosszú távú jövője. A fizikus nem tudományos számítások segítségével, hanem a Biblia által jósolta meg az emberiség létezésének végét.

Hirdetések

Newton meg volt győződve arról, hogy a Biblia olyan jelentős adatokat tartalmaz, amelyekből érdekes következtetéseket lehet levonni az emberiség sorsát érintően.


Dokumentumfilm is készült róla – Newton: The Dark Heretic


2003-ban, a BBC csatorna sugározta a Blakeway Productions által készített, „Newton: The Dark Heretic” című dokumentumfilmet, amely Isaac Newton életrajzát mutatja be, pontosabban életének kevésbe ismert aspektusait, illetve a vallási tudományok és az alkémia iránti érdeklődését. A fizikus életéről szóló dokumentumfilm felhívja a figyelmünket a tudós által elvégzett kutatásokra, illetve arra, hogy véleménye szerint a világ véget érhet 2060-ban.   #News #tudomany