95 éve írták alá a versailles- Nagy -Trianon kastélyban a világtörténelem leggyalázatosabb békéjét, hétfelé darabolva Magyarországot, aminek területe 270 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre  zsugorodott. Ennek következtében minden 3. magyar egy idegen ország polgára lett! 

 A határok meghúzásánál nem vették figyelembe se az etnikai, sem az ipari, kereskedelmi és közlekedési szempontokat sem. Magyarország egyáltalán nem vehetett részt a tárgyalásokon, a magyar küldöttség gróf Apponyi Albert vezetésével már csak az aláírásra utazott ki Párizsba.  Apponyi  3 óra hosszat érvelt a diktátum tarthatatlansága mellett,de  a nagyhatalmakat Magyarország sorsa nem érdekelte.

Hirdetések
Hirdetések

A 73 éves Apponyi megtagadta nemzete halálos ítéletének aláírását, majd lemondott és elhagyta Párizst. A diktátum aláírásának  szomorú kötelessége Simonyi Semádám Sándor két diplomatájának  Drasche Lázár Alfrédnak, és  Bernard Ágostnak jutott. Drasche Lázár Alfréd tiltakozása jeléül állva írta alá a szerződést.

A 18 aláíró ország közül egyedül az USA és Törökország tagadta meg az aláírást, nem is írták alá. 

Az országrablásban élen járt Románia,aki az Osztrák-Magyar Monarchia oldalán lépett be a háborúba,de a győztesek oldalán fejezte be, területét sikeresen gyarapítva Erdéllyel,amire történelmileg semmiféle joga nem volt. A dáko-román elmélet tarthatatlanságát ma már román történészek is elismerik.

Az elszakított országrészekben nem tartották be a szerződésben foglaltakat, semmi veszik a wilsoni önrendelkezési jogokat a mai napig is.

Hirdetések

Magyarország hiába kért elégtételt a Népszövetségtől is, a trianoni utódállamok célja a magyarság minél előbbi megsemmisítése, beolvasztása volt. A cél elérése érdekében nem  riadtak vissza a falurombolástól sem, hatalmas kulturális értékeket semmísitve meg.

A párizsi békeszerződés a trianoni paktumot felülírta, de a kommunista kormányok Moszkva nyomásának nem tudtak ellenállni, és érvényt szerezni a magyarság jogainak. Rákosi Mátyás is kérte Hruscsovot,hogy ne bántsák az erdélyi magyarokat! 1975-ben Kádár János emelt szót Helsinkiben a trianoni magyarság ügye mellett,de hiába utazott Romániában, a kérdés szóba se került!

Az aláíró országok közül sokan, úgy mint Jugoszlávia, Csehszlovákia, és a Szovjetúnió már nem is léteznek, ezért a paktum érvényét vesztette, mégsem történt érdemi változás! Soha senki nem mondta ki,hogy Magyarország nem bűnös az I. világháború kirobbantásában, mivel nem volt független állam és az Osztrák -Magyar Monarchia részeként nem tudta érdemben  befolyásolni a nagyhatalmi döntéseket.

A trianoni seb a mai napig nem gyógyult be,egy politikus se vállalta még fel a hazug, igaztalan,területrabló, Magyarországot megnyomorító összeesküvés revizióját!

Igazságot Magyarországnak!  #News