Bepillantás a múltba

A labirintusszerű pince útjait bejárva, kézzelfogható a félelem, szívbemarkoló és nyomasztó a légkör.  A kiállított anyagokat kor és élethű környezetben lehet megtekinteni. Bánffy György színművész tolmácsolásában szól hozzánk a püspök, végigkísérve bennünket a termeken. A korabeli filmhíradók vetítése, archív és amatőr felvételek bemutatása gazdagítják a tárlatot, teszik élethűvé a galériát. A szemtanúkkal folytatott beszélgetések segítik a látogatót a kor és az események megismerésében. Leírhatatlan hatással van a lélekre a zene, a fényhatások összhangja, a dokumentumok sokszínűsége. A 2004 óta létező kiállítás a püspök életének, vértanúságának és boldoggá avatásának bemutatása, megújult formában.

Hirdetések

A kiállítás új eleme, hogy az óvóhely felé vezető pince előterébe is le lehet menni, ahol a lövések nyomai és a püspök ereklyéje látható, személyes tárgyai emlékei, naplórészletei mellett. Boldog Apor Vilmos halálának 70. évfordulójára átalakult tárlat Vámos Dominika munkáját dicséri.

Hirdetések

A püspök életét és halálát nem lehet elégszer feleleveníteni, mert egész élete és vértanúsága példamutató. Érvényessége és aktualitása soha el nem múló. 

Ki volt Apor Vilmos?

Ősi székely nemesi család 5. gyermeke, 1892. február 29-én született Segesváron. Édesapja főjegyző báró volt, édesanyja grófi család sarja. Elemi 4 osztályt Bécsben végezte, gimnáziumi tanulmányait Kalocsán fejezte be.

A papi reverendától a püspöki székig

1909 - ben jelentkezett kispapnak a győri püspökségnél, ekkor került az insbrucki jezsuita teológiára tanulni. 1915 - ben szentelték pappá Nagyváradon és Gyulára került Káplánnak. 1917 - ben 2 hónapig kórházvonat lelkésze volt, itt találkozott a háború okozta emberi szenvedéssel, a háború borzalmaival.

Hirdetések

1918 - ban lett plébános Gyulán.A hitélet, a kreatív munka és a magyar társadalom keresztény szellemi átformálásán fáradozott. Fontosnak tartotta az elesettek, üldözöttek segítését, támogatását, felkarolását. Szívén viselte a rabok hitéletét, többször látogatta őket a fogházakban és tartott misét számukra. XII. Pius pápa 1941 - ben győri püspökké nevezte ki. A szegények, elesettek, bajba jutottak püspöke lett.

A végzetes nap

A háború alatt minden üldözöttet oltalmába vett, szerzetesházakban kórházakba helyezte őket. A front 1945. márciusában elérte Győrt, a szovjet csapatok a városnál voltak. A székesegyházat is találat érte, amit a püspök nehezen élt meg. Még nagyobb erővel és lelkesedéssel vetette bele magát a rászorulók védelmére. A Püspökvár alatti pincében nőket és gyerekeket rejtett el a szovjet katonák elől. Március 30 - án nagypénteken részeg katonák akarták az óvóhelyről elhurcolni a nőket, amit Apor Vilmos nem engedett. A szovjet tiszt előrántotta fegyverét a heves vitában és rálőtt a főpapra.

Hirdetések

3 golyó találta el. Azonnal kórházba vitték, megoperálták de április 1 - én húsvét hétfőn meghalt. II. János Pál pápa a püspököt boldoggá avatta.

Vértanúhalálával példakép lett az őt követő nemzedékek számára.  #Történelem