Igen kérem, a magyarok tömegeit képviselő CÖF és a még nagyobb népszerűségnek örvendő Szellemi Honvédők (nem én mondom, hanem ők, önmagukról) belengették az öklüket. Csizmadia László, minden ősmagyarok szülőanyja, a Békemenet első sorában masírozó főcivil prototípusa, a mindenki helyett nyilatkozó, levelező, felszólító és rendre utasító önjelölt próféta már megint nem talált jobb elfoglaltságot magának, mint a zembereket képviselni. Kéretlenül, de állati nagy pofával, ahogy az neki szokása.

Hirdetések

Újfent levél született, mélymagyarul, önérzetesen, a köz nevében. Az ok: az Európai Parlament napirendre merészelte tűzni a "magyar ügy"-et, amin minden cöfösök atyamestere berágott. Most Martin Shulczot, az Európai Parlament elnökét küldi a sarokba, utasítva a Parlamentet, hogy pattanjon le a magyarokról, de tüstént.

Hirdetések

Csizmadia verbálisan körbevizeli a határokat, nehogy az Úniónak eszébe jusson mással foglalkozni, mint amit a fő-békemenetes kijelöl számára. 

Van még egy kis libsizés és természetesen Gyurcsányozás is, mert ezek nélkül egy rendes szellemi - pláne, aki honvédő is - olyan, mint a teve napernyő nélkül. Végül felszólíttatik Martin Schulcz, hogy haladéktalanul olvassa fel a CÖF elnökének levelét a Parlamentben, abból legalább tanul valamit a sok büdös bunkó. 

"2010 után a magyarok visszafizették hiteleiket, kijöttek a csőd közeli helyzetből. Gazdaságunk az Unióban az egyik legmagasabb GDP növekedést könyvelheti el. Az ország adóssága csökken, a foglalkoztatottság folyamatosan nő.

Az egyéni és közösségi szabadság jogok érvényesülnek, a kormányzat és a választók viszonya kiegyensúlyozott, szemben a 2006 és 2010 közötti brutális hatalmi fellépésekkel" .

Hirdetések

Ezt kell felolvasnia Schulcznak, ha jót akar. Persze nem csak ezt, a többi hülyeséget is.

Én pedig Csizmadia Lászlónak írnék egy levélkét, ha már ő veszi a bátorságot és mindenki nevében szíveskedik kuruttyolni.

Tisztelt elnök úr! (a megszólítás csak formalitás, ne tessék komolyan venni)

Megkérném önmagam, a családom és futó közvélemény-kutatás után a szomszédaim nevében is, hogy helyettünk ne nyilatkozzon, ne levelezzen és ne alkosson véleményt! Ne járasson le minket sem az ország, sem az Unió előtt! Bármennyire hihetetlen egy önhöz hasonlóan felfuvalkodott, uborkafára csimpaszkodó főemlős számára, de baromi sokan gondoljuk azt, hogy Magyarországon rohadtul nagy baj van. Ennek a bajnak fő okozója az ön kebelbéli ülephordozója, főnöke és fétise, aki történetesen a miniszterelnöki titulust bitorolja. Tettestársak a bajok előidézésében: a politikusok minden oldalon, a nemtörődöm, önmagáért kiállni képtelen, gyáva, lusta és ostoba társadalom, valamint az önhöz hasonlóan szervilis, a hatalom hátsójából ki sem látszó kis senkik. .

Hirdetések

Felszólítom a CÖF-öt, a Szellemi Honvédőket (uramatyám!) és Csizmadia Lászlót, hogy a továbbiakban a saját p...ükkel verjék a csalánt! Fejezzék be ezt a szánalmas, ellenben végtelenül röhejes levelezgetést egy ország nevében, és keressenek maguknak valami hasznos elfoglaltságot. Tudom ajánlani a szociális munkási pozíciót, hogy közvetlen közelről láthassák, mennyire nagyon jól teljesít az ország!

A Szellemi Honvédők szervezzenek tanfolyamot a híveiknek és legalább elemi szinten tanítsák meg őket a magyar nyelv helyes használatára, mielőtt ezek a hívek harcaba indulnak a szellem és a hon védelmében. Csizmadia úr pedig fogja a barátait és harcostársait, gyűjtsék össze a menetet és vonuljanak ki a települések szélére, ott masírozzanak fel-alá. Úgy legalább haszna is lesz a menetnek, mert letapossák a parlagfüvet, aminek a kiirtására összeadott közpénzt imádott kormányuk volt szíves elzabrálni.

Egyetlen egy mondat van a CÖF-CÖKA vezetősége által fémjelzett levélben, amivel teljesen egyet tudok érteni.

"Állj, és ne tovább!"

Tényleg állj, mert halálosan elegem van a bohóckodásukból.

A továbbiakban is maradok tiszteletlen.  #Magyarorszag #Közélet