Május második felében csupán abban lehetünk biztosak, hogy semmi sem az, aminek elsőre látszik. A döntésekhez hiányoznak a fogódzók, pillanatról pillanatra változó helyzetekbe csöppenünk vagy mi váltogatjuk még saját magunkat is meglepve elhatározásainkat. Mindez persze végtelen mennyiségű irritáció forrása lehet. Sürgető nyomást érezhetünk például arra, hogy munkahelyet változtassunk, eladjunk vagy megvásároljunk valamit, elköltözzünk, elutazzunk, egyértelműsítsünk egy helyzetet üzleti partnereinkkel vagy párkapcsolatunkban. A fogódzók keresése, a stabilizálás megteremtésére vagy valaminek a tisztásására irányuló kísérleteink csak további bizonytalanságot szülnek. A feszültség a hónap végén eszkalálódik.

Május 16-án a Vénusz és a Merkúr közötti kedvező kapcsolat még valamelyest lekerekíti a szögleteket, így a különbségek mellett a hasonlóságokat is meglátjuk, amitől empatikusabbakká válunk. A feszültséget eredményesen oldja valamilyen kreatív, művészi tevékenység is, és érdemes odafigyelni álmainkra, megérzéseinkre is.A május 18-i újhold a Bika jegyében jön létre, olyan szakasz kezdetét jelezve, amikor anyagi és érzelmi szempontból egyaránt biztonságot szeretnénk teremteni, ki szeretnénk venni részünket az élet örömeiből. Ebben az időszakban azonban csupán abban lehetünk biztosak, hogy semmi sem az, aminek először látszik.Május 19- június 12 között, amikor a Merkúr hátraarcot vág, még jobban összekuszálódnak a szálak. (bővebben l. A Merkúr az Ikrekben halad) Ügyeink késedelmet szenvednek, okmányokkal, utazásokkal, banki tranzakciókkal, internettel, számítógéppel, telefonkészülékekkel, közlekedési eszközökkel kapcsolatos bonyodalmak támadhatnak, furcsa meglepetések érnek. Az elakadt üzenetek, küldemények, a félreértések tovább fokozzák a káoszt. A korábban elhanyagolt részletekre odafigyelve azonban olyan információk birtokába is juthatunk, amelyek hatására korrigálhatunk korábbi álláspontunkon. A Merkúr tolatásának időszakára jellemző malőrökben mindnyájunknak része lehet, de ezek mértéke függ tudatosságunktól, éberségünktől is.Május 21-től, amikor a Nap is átlép az Ikrekbe, még intenzívebben érvényesülnek majd a jegy energiái: azaz a figyelem kontaktusainkra terelődik, az emberek megnyílnak, fizikailag és szellemileg is mozgékonyabbakká válnak. A közösségi oldalakon a szokásosnál is bőségesebben áradnak az információk, megszokott környezetünkből kitörve új területekre merészkedünk, alig várjuk, hogy valami izgalmas történjen. Mindez vidám kora nyári hangulatot is teremthetne, de a fentebb bemutatott bolygóhatások inkább türelmünket teszik próbára. Különösen május utolsó hetében, amikor az alábbi befolyásokkal keverednek:.Május 22, amikor a Vénusz szembekerül a Plútóval különösen sok érzelmi bonyodalmat tartogat. A párkapcsolatokat húzd meg ereszd meg játszmák, érzelmi manipulációk, a lelki vagy fizikai erőszak különféle formái, fájdalmas leválások teszik próbára. Természetesen, ha a kapcsolat teherbíró alapokon áll, csak futó kellemetlenségekről van szó. A komoly kérdések tisztázását azonban még így is jobb későbbre halasztani.Május 23-án, amikor a Szaturnusz farkasszemet néz a Nappal, fokozódik a feszültség. Egy tudatosabb szinten visszaköszönhetnek azok a konfliktusok is, amelyek felizzították a hónap elejét. Autoritás -személyekkel, esetleg hatóságok képviselőivel, idősebbekkel sokkal könnyebb most nézeteltérésbe keveredni, lázadozunk a szűk keretek, korlátozónak tűnő körülményeink ellen, a változtatás eszköztára azonban meglehetősen szegényes. Ettől függetlenül a következő napokban egyre elkeseredettebb viták robbanhatnak ki.

Május 25-én, amikor a Mars kvadrátot képez a Neptunnal, különösen megnő az esélye, hogy szélmalomharcot vívva szétforgácsoljuk energiáinkat, és/ vagy rossz helyre összpontosítsuk erőinket. Nehezen koncentrálunk, színjózanul is zavaros lelkiállapotokba kerülhetünk, csalás vagy önámítás áldozataivá válhatunk. Ugyanezen a napon a Vénusz is kvadrátba kerül az Uránusszal. A két bolygó feszült kapcsolata önmagában is próbatételt jelent társas viszonyaink és a pénzügyeink számára, a diszharmonikus Mars - Neptun fényszögekkel kombinálódva azonban olyan forgatókönyveket eredményezhet, amelyeknél a hosszabb ideje tartó átverést sokkoló felismerés és drámai elválás követheti. Ez egyaránt előfordulhat párkapcsolatokban és üzlettársak, munkatársak, rokonok között is.Május 27-én a Merkúr – Mars együttállása fokozza tovább a harci kedvet. Az előző napok sérelmei miatt talán nem is egészen alaptalanul kívánkoznak ki belőlünk a keresetlen szavak. Az elhamarkodott kijelentések azonban nem a megoldáshoz visznek közelebb, hanem újabb problémákat teremtenek. Az előző napok bolygóhatásai is erőteljesen érvényesülnek. A konstelláció balesetekre is hajlamosíthat, és figyeljünk nagyon házi kedvenceinkre is.

Május 29-én amikor Merkúr – Neptun kvadrát hatására nehezen rakunk rendet gondolataink között, a hazugságok, rágalmak, pletykák, elkeveredő vagy nem a megfelelő helyre érkező üzenetek sok gondot okozhatnak. A május 10 környékén, egy hasonló bolygóállásnál zavart okozó helyzetek megismétlődhetnek. Mindez jó alkalmat adhat arra is, hogy május 30-án , a Nap és a Merkúr találkozásakor eltöprengjünk: miért éppen mi vagyunk a történet főszereplői és milyen tanulságokat vonhatunk le belőle. A 31-én bepontosuló Nap -Neptun kvadrát miatt azonban a tiszta logika vagy intuíció pillanatai az önámítás vagy túlagyalás momentumaival keveredhetnek. Lustának, szétszórtnak, energiátlannak is érezhetjük magunkat, hogy a hónap utolsó napja vasárnapra esik, kipihenhetjük az elmúlt hét viszontagságait.

Kapcsolódó cikkek

Két hónap flúgos futam: a Merkúr az Ikrekben halad (2015 április 30 – 2015 július 9)

Előrejelzés május első felére

Blasting News: már Magyarországon is

#News #horoszkop