Április 30-án saját jegyébe, az Ikrekbe lépett a Merkúr. A hagyományok szerint a kommunikáció, kereskedelem és az utazások bolygója itt érzi legjobban magát és itt fejti ki a legerőteljesebben a hatását. Ez azonban nem jelenti szükségszerűen azt, hogy harmonikusan is .

HirdetésekAz elkövetkező több mint két hónapot az teszi igazán emlékezetessé, hogy ez az egyébként gyors mozgású bolygó szokatlanul sokáig, július 9-ig időzik az Ikrek jegyében. Az előttünk álló időszakban tehát mozgásba lendülnek a dolgok, a kapcsolatok, a kommunikáció, tanulmányok, az utazások, sajtó, publikációk, okmányok, szerződések, közlekedési eszközök kapják a fő szerepet, de a Merkúr május 19 – június 12 közötti látszólagos hátráló (asztrológiai szakkifejezéssel retrográd) mozgása, más bolygókkal képezett feszült kapcsolatai miatt bőven kijut a velük kapcsolatos bonyodalmakból is..

HirdetésekMerkúr – Szaturnusz szembenállás: mondd meg az igazat – betörik a fejed


Már az első napok sem alakulnak problémamentesen: a kommunikáció, az információk, az ismeretszerzés bolygója vasárnap, 3-án farkasszemet néz a Nyilasban, az igazság és az igazságkeresők jegyében álló Szaturnusszal. ( l. heti horoszkóp április 27 – május 3) „Azonban a Nyilas uralja azokat a – főleg vallásos és politikai meggyőződéseket is, amelyeknek semmi közük a tényekhez. Legrosszabb esetben a Nyilas Szaturnusz olyan megcsontosodott hiedelemrendszert jelez, amely nem elég rugalmas ahhoz, hogy befogadja és megeméssze az új információkat.

Hirdetések

Ha valaki például szentül meg van győződve afelől, hogy a többi bolygó a Föld körül kering, a számtalan tudományos bizonyíték, meggyőző érvek dacára is ragaszkodni fog álláspontjához. Mi több, ha társadalmi pozíciója lehetővé teszi, alaposan meg is bünteti azokat, akik voltak annyira vakmerők, hogy szemébe vágják az igazságot.


A hiedelemrendszerek képezik az elme struktúráit. Ha egy hiedelemrendszer tárgyi tévedésen alapul, az alaphiba korrigálása az egész struktúrát beomlasztja. Másképp fogalmazva: egy merev hiedelemrendszert nem lehet itt - ott megjavítani, hanem porrá kell rombolni, majd az alapokról újraépíteni. Az Uránusz – Plútó kvadrát eddigi négy évében és a Szaturnusz – Plútó recepciós időszaka alatt ( 2012. október - 2014. december 23 ) pontosan ennek voltunk a tanúi. Ez a kapcsolat tavaly decemberben alakult át, amikor Szaturnusz a Nyilasba lépett, de június közepétől szeptember közepéig, amikor visszatér a Skorpióba, újra részünk lehet benne.” - jellemzi nagyon találóan Pat Paquette, az amerikai Realastrologers blog szerzője ezeket a formációkat..

HirdetésekNem kell nagy képzelőerő annak belátásához, hogy a Szaturnusz- Merkúr szembenállás időszaka alatt megsokasodhatnak az értelmetlen, sokszor tekintélyelvű viták. A józan ész, a meggyőző érvek harcot vívnak a demagógiával, a politikai, vallási fanatizmussal. A generációs különbségek, a tényleges, használható ismereteket nyújtani képtelen oktatási rendszer, a korszerútlen tananyag, a valós tudást felmérni képtelen vizsgák diákok és tanárok, oktatási intézmények vezetői között okozhatnak feszültségeket.
Merkúr – Neptun kvadrát: a zűrzavar fokozódikA zűrzavart a Neptun és a Merkúr május 10-én bepontosuló kvadrátja is tetézi. Akár magánéletünkben, akár a közügyeket figyelemmel kísérve az a sanda gyanúnk támadhat, hogy féligazságokkal etetnek bennünket, valami hiányzik ahhoz, hogy teljes legyen a kép. Mivel nem állnak rendelkezésekre megbízható információk, megérzéseinkre (Neptun) vagy logikánkra, józan eszünkre (Merkúr) támaszkodva próbáljuk kitölteni az űrt. Van, amikor félelmetes módon rátapintunk az igazságra, máskor viszont csak képzelődünk, meredekebbnél meredekebb elméleteket gyártunk, megint máskor pedig akkor is nehéz bizonyítanunk álláspontunkat, ha tisztában vagyunk vele, nekünk van igazunk.A Merkúr és a Neptun közötti diszharmonikus a bolygókapcsolatot hagyományosan a megtévesztés, ködösítés, hazugságok, csalások, csalódások egyik klasszikus formációjának tartja az asztrológia. És valószínű is, hogy ebben az időszakban újabb sikkasztásokról, korrupcióról, hamisításról szóló ügyek pattannak ki. Az okmányokkal elkövetett szélhámosságok, trükkös lopások kétes szerződések, eltűnt iratok, pletykák, rágalmak, félreértések, csúsztatások is bonyodalmakat okozhatnak. Banki tranzakciók során sem árt a körültekintés, az illetéktelen kezekbe került hitelkártyák, adatok, levelek, üzenetek is sok kellemetlenséget idézhetnek elő. Szétszórtság, figyelmetlenség, hangulati hullámzás miatt is érhetnek kisebb - nagyobb károk.  A szervezet a szokásosnál érzékenyebben reagál alkoholra és más tudatmódosító szerekre, és ezek a balesetekben, különféle bűncselekmények (főleg lopások, csalások) esetén is komoly szerepet játszanak. A Merkúr hátraarcot vág: közlekedési dugók, félreértések, elkeveredett üzenetek


A Merkúr retrográd mozgásának időszakai alatt: a késve érkező vagy elkeveredő levelek, üzenetek, a meghibásodott műszaki cikkek – elsősorban telefonok, tabletek, számítógépek, az akadozó internet, a banki tranzakciók során fellépő bonyodalmak, késve érkező pénzek okozhatnak gondot. Közlekedés, utazások során a lekésett járatok, forgalmi dugók, sztrájkok, elkeveredett poggyász, elvesztett vagy ellopott értéktárgyak, úti okmányok idézhetnek elő fennakadást. Mivel a hátráló mozgással egy időben más diszharmonikus bolygóhatások is érvényesülnek, egészen komoly gondok is felmerülhetnek ( közúti balesetek, nagy anyagi kárt okozó sikkasztások, csalások, lopások, internetes bűncselekmények, rossz befektetések, zavaros tudatállapotok – akár. drog, alkohol hatása- miatt bekövetkezett balesetek, konfliktusok, rossz döntések, orvosi műhibák, téves diagnózisok és sorolhatnánk)


Bár a Merkúr csak május 19-én kezdi el hátráló mozgását, a hatások már jóval előbb, és napokkal egyenesbe fordulását követően is érzékelhetők. A bolygó már május 5-én retrográd árnyékba kerül és ettől kezdve a mi ügyeink is lelassulnak. A hagyományos asztrológia álláspontja szerint a Merkúr tolatása idején nem szerencsés szerződéseket kötni, üzleti ügyeket bonyolítani, utazásokra vállalkozni, új tanulmányokba kezdeni, műszaki cikkeket, közlekedési eszközöket vásárolni, valamilyen munkahelyet váltani, házasságot kötni.Felesleges tehát abban a hitben ringatni magunkat, hogy 19-ig, a tolatás dátumáig még tető alá hozhatjuk ezeket az ügyeket. Ha tényleges eredményeket akarunk elérni és nem csak szétforgácsolni energiáinkat, sokkal jobb ötlet június 20-ig várni, amikortól már kedvezőbb merkúri hatások érvényesülnek. A Merkúr retrográd időszakai inkább a régi ismeretek rendszerezésének, felfrissítésének kedveznek. Félbehagyott publikációknak, tanulmányoknak is nekigyürkőzhetünk, jó ötlet irataink között rendet rakni, a régi ismeretségeket felfrissíteniSok hűhó semmiért


Persze korántsem biztos, hogy ez a gyakorlatban is sikerülni fog, hiszen a bolygó és az általa uralt jegy is izgága és hajlamos a türelmetlenségre. A dolgok tehát mozgásba lendülnek, elárasztanak az információk, bennünket is, környezetünket is ellenállhatatlan kommunikációs kényszer keríti hatalmába. A hasznos és szellemes eszmecserék mellett azonban rengeteg idő mehet el üres chatelésre, fontoskodásra, agyonbeszélünk valamit anélkül, hogy közelebb jutottunk volna a megoldáshoz. Egymást érik a telefonok, üzenetek, hírek,de az üres szócsépélés alaposan meg is csapolhatja értelmesebb célokra fordítandó energiáinkat.


Erős késztetést érezhetünk bizonyos, már régóta esedékes – főleg iratokkal, utazásokkal, tanulmányokkal kapcsolatos ügyek intézésére is. Elképzelhető, hogy ezek valóban sürgősek és fontosak is, máskor azonban mi vagyunk azok, akik türelmetlenül sürgetik a változást anélkül, hogy tisztában lennénk, pontosan mit és hogyan akarunk elérni. Az Oroszlán Jupiter, Kos Uránusz hatására túlcsordulhat az optimizmus, lelkesedés, és a vállalkozó szellem - ezért hajlamosak lehetünk úgy látni: hip- hop megvalósíthatjuk ötleteinket.Száguldás behúzott kézifékkel


Különösen május 19 – 20 körül, amikor majdnem pontossá válik a Merkúr és az Oroszlán Jupiter közötti jótékony fényszög, érezhetjük úgy, hogy karnyújtásnyira van a siker, minden menni fog, mint a karikacsapás, ha látomásaink elég intenzívek és hozzáállásunk is pozitív. Aztán csakhamar kiderül: az ördög a részletekben lakozik. A lendületes kezdetet lelassulás követheti, különféle bonyodalmak merülhetnek fel, a jó kilátásokkal kecsegtető tervek késedelmet szenvednek, a hangzatos ígéretek csak később vagy egyáltalán nem valósulnak meg.


Mindez természetesen bosszúságot, frusztrációt is okoz, különösen, hogy a május 13- tól már a Mars, cselekvés, asszertivitás és a viszályok bolygója is az Ikrekben halad. A türelmetlenség nőttön - nő, május 2 7 – 31 között érve el a tetőfokát, amikor a Merkúr közvetlen közelében álló Nap égeti, a Mars pedig bökdösi az istenek egyébként is izgága természetű hírnökét. Nem csoda, hogy ezekben a napokban magunk is környezetünk is sokkal ingerültebbekké válunk, mint általában. Apróságokon is hajlamosak lehetünk összekapni, lázas igyekezettel tesszük a semmit, szétforgácsoljuk energiánkat – különösen, hogy a diszharmonikus Neptun - hatások is elég erősen érvényesülnek még ahhoz, hogy nehéz legyen különbséget tenni a valóban fontos és a csak annak tűnő dolgok között.Megoldás, varázsütésre

Június 20- tól azonban egyre erőteljesebben mutatkoznak a javulás jelei. Bár 22 – 25 körül, amikor a Merkúr újra feszült kapcsolatba kerül a Neptunnal, még összekuszálódhatnak a szálak, sokkal könnyebben nyerhetjük vissza tisztánlátásunkat, mint néhány héttel azelőtt. Így persze a cselekvés is hatékonyabbá, céltudatosabbá válik, július 1- 5 között pedig az Oroszlán Vénusz, Jupiter - Kos Uránusz közbenjárására váratlan és nagyvonalú segítség is érkezhet. Persze nem biztos, hogy a külvilágból: a zseniális ötletek, spontán, kreatív személyiségrészeink életre keltése is segíthet annyit, mint a váratlanul felbukkanó jó tündér.

Kapcsolódó írások

Heti horoszkóp: 2015 április 27-tól 2015. május 3 -ig. Hét közben lassú, de biztos haladás – bonyodalmak, zűrös szívügyek hét végén.

Karmikusan terhelt kapcsolatok?

A Vénusz az Ikrekbe lépett /2015 április 11 – 2015.május 8)

Járni kezd a levegő, az események felpörögnek, a kapcsolatokat könnyedség, kötetlenség hatja át. Az állhatatlanság, az ingatag pénzügyek gondokat okozhatnak#News #horoszkop