Alig száradt meg a nyomdafesték azon a csodás NER-nyilatkozaton (a Nemzeti Együttműködésről szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozat), máris megszületett a kormány 1140/2010. számú rendelete arról, hogy ezt a nyilatkozatot minden középületben, jól látható helyen, a rendeletben meghatározott méretben és színben ki kell tenni!

Hirdetések

Ahogy – a Tell Vilmos legenda szerint – annak idején, az 1300-as években Svájcban Gesler helytartó kalapját. (Tudják, ami előtt tisztelegni kellett – kalapemelés, meghajlás, stb. –, és ami miatt a legenda szerint kitört a svájci függetlenségi háború. )

Bizony, új kegyhellyel bővült hazánk: ezúttal nem az Országzászló – a mellé tűzött Zászlóanyával – lengetése lett az újabb hazafias tivornya tárgya, hanem a NER-nyilatkozat, ahogy Majakovszkij írhatta volna, ha napjainkban alkot:.

Hirdetések

„Elment a nap, táskájába tevén

ügyeit, gondjait. Csönd lesz talán.

Ketten vagyunk most, a NER meg én,

A NER mint fénykép szobám falán.” (Majakovszkij: Beszélgetés NER elvtárssal)

Hát, én nem tudom, látott-e még valaki napjainkban ilyen kegy-helyet, de lassan-lassan kikopik ez is, mint Kerényi hatalmas találmánya, „Az Alkotmány Asztala”, a hozzá való asztalszolgával együtt.

De hová lett a NER-nyilatkozat? Hát, én valahogy így képzelem:

Švejk Budapesten

– Azelőtt a Nemzeti Együttműködésről szóló országgyűlési politikai határozat képe lógott azon a falon – szólalt meg egy idő múlva a titkosrendőr –, éppen ott, ahol most a tükör lóg..

Hirdetések

– Az, jól tetszik emlékezni – felelte Palivec úr –, ott lógott, és leszarták a legyek, hát felraktam a padlásra. Mit tudom én, valaki még tehet rá egy megjegyzést, és csak kellemetlenségem lenne belőle. Kell az nekem?

(…)

S miközben Švejket bekísérték az irodába, a Kehelyben Palivec úr átadta a boltot zokogó feleségének, és a maga módján ilyen vigasz-szavakat intézett hozzá:

– Ne sírj, ne bőgj, mit csinálhatnak velem egy szaros Nemzeti Együttműködésről szóló országgyűlési politikai határozat képe miatt?

Palivec úr tíz év fegyházat kapott, mert előre megfontolt szándékkal, aljas indokból, (a legyekkel) bűnszövetségben elkövetett a Nemzeti Együttműködésről szóló országgyűlési politikai határozat képének eltávolításában találták bűnösnek. Továbbá azért, mert mert elmulasztotta a Rendelet mellékletének 3. bekezdését, mely szerint: „A tábla megfelelő állapotáról és szükség szerinti cseréjéről intézkedni kell.” #News #Magyarorszag #Közélet