"Miért nem írsz Orbán Viktor miniszterelnökről tisztességesen te mocsok? Miért kell gyalázni azt az embert, aki végre valójában kiáll a te függetlenségedért is? Éppen itt lenne az ideje, hogy az ilyen hangulatkeltők, börtönben rohadjanak el!"

...én meg elgondolkoztam ezen a kedves üzeneten, tudnék-e egyáltalán Orbánról pozitívan írni valamit? Eljátszva a gondolattal, hogy ő ugye miniszter, mely szó egyébként a latin minister szóból ered, amelynek eredeti jelentése - szolga, illetve – segéd, és mivel mint nép én fizetem, ezért bármikor elbocsáthatom, mi alapján és milyen ajánlást tudnék írni a következő munkaadójának?

Nem írhatom azt, hogy hűséges az elveihez, mert az elmúlt 27 év alatt sűrűn változtatta az álláspontját. Azt sem tudom írni, hogy szociális ügyekre érzékeny, hogy az elesetteket, gyengéket gyámolítja, mert éppen az ellenkezőjét teszi. Nem tudok arról sem írni, hogy jó apa, mert ezt csak a gyerekei tudnák megmondani, ugyanígy kilőve a jó férj lehetősége is. Amit biztosan tudhatok róla, hogy szereti a pálinkát és a focit, na, meg a szotyit. Ezzel ajánljam? 

Írjam róla, hogy jó vezető?

Ezt sem tudom semmivel alátámasztani, mert többen utálják, mint kedvelik, és azok, akik szakítanak vele, azok nagyon nem szeretik és igazán csúnya dolgokat mesélnek vezetési stílusáról, emberi tulajdonságairól.

Mit írjak egy olyan szolgáról, aki olyan munkaszerződéssel került a házhoz, ami eleve hazugság volt? Mit írjak egy olyan szolgáról, akit ki sem tudok rúgni, mert olyan a szerződése, és ezzel folyamatosan visszaél? Mit írjak egy olyan szolgáról, aki folyamatosan meglopja a gazdáját, elkótyavetyéli a birtok javait, lázítja a környékbeli uradalmak szolgáit is? 
Mit írjak szépet, egy olyan szolgáról, aki a nálánál gyengébbekbe bele rúg, és utána tele pofával azt magyarázza, hogy csak azért tette, hogy nekem, mint munkaadójának jó legyen!

Úgy gondolom, az ilyen szolgát nem ajánló levéllel kell ellátni, hanem ki kell rúgni, hogy a lába se érje a földet! Úgy gondolom, hogy nekem, mint gazdának, elég nagy volt a türelmem vele szemben, hiszen huszonöt éve, egy negyedszázada nézem, hogyan veri és lopja szét az uradalmat. Úgy járkál az én birtokomon, mintha ő lenne a király, pedig csak egy szolga, a nép szolgája, minisztere. Részemről kap egy rendkívüli felmondást, ajánló levelet meg írjon neki az, aki akar!


MUNKÁLTATÓI RENDKÍVÜLI FELMONDÁS

Orbán Viktor Mihály (név)

Miniszterelnök (munkakör)

Tárgy: Munkaviszony megszüntetése rendkívüli felmondással

Értesítem, hogy országunknál 2014 év április hó 06 napjától kezdődően fennálló, határozatlan (vagy: határozott) időtartamú munkajogviszonyát a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 96. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a mai napon

RENDKÍVÜLI FELMONDÁSSAL MEGSZÜNTETEM.

Tájékoztatom, hogy a tárgyhavi, arányos munkabérét, az 2014. évi szabadságából igénybe nem vett, arányos szabadságának pénzbeli megváltását, valamint a munkaviszony megszüntetése vonatkozásában kiállított igazolást és iratokat a mai napon átveheti.

Utasítom, hogy a munkakörét, valamint a birtokában lévő, a munkáltató által munkavégzése céljából átadott eszközöket, iratokat a mai napon, átadó-átvevő jegyzőkönyvvel, a folyamatban lévő ügyek állásáról szóló tájékoztatással, adja át.

Amennyiben intézkedésemet sérelmesnek tartja, a kézhezvételtől számított 30 napon belül, keresettel fordulhat a Munkaügyi Bírósághoz, a Munka tv. 199–202. § rendelkezései alapján. Tájékoztatom, hogy a jogvita kezdeményezésének az intézkedés végrehajtására halasztó hatálya nincs.

INDOKOLÁS:

Munkaviszonyának rendkívüli felmondással történő megszüntetését az a körülmény tette szükségessé, mely szerint munkakörét nem megfelelően látta el, a ráruházott hatalommal visszaélt, a rábízott javakat felélte, azokkal elszámolni nem tud és nem is akar, olyan szerződéseket, megállapodásokat kötött, amelyek ellentétesek a megbízó érdekeivel, egyéni ambícióit helyezte előtérbe, a magyar nép érdekeivel szemben.

Kelt: Budapest, 2015 év május hó 11 nap

Az egyik munkáltatója

a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult
személy aláírása#News #Magyarorszag #Közélet