Az előző részben – megtalálható ITT – az elnöki teljhatalom végső formába öntésére csodálkozhattunk rá.

Ám a 2006-os önkormányzati választások elsöprő győzelme következtében egy új erő jelent meg a Fideszben. Ez a csoport könnyen válhatna új hatalmi tényezővé a párton belül, hiszen indulását a Fidesz támogatta ugyan – csakúgy, mint magát a kampányát –, ám a sikert mégis csak a választóknak köszönhetik, azaz státuszuk nem közvetlenül Orbán Viktortól eredeztethető.

Egy autokrata vezető azonban sosem tűri a kettős – vagy többes – hatalmat, neki totális hatalom kell. Át kellett tehát szabni újból az alapszabályt, hogy integrálhassák a Fideszbe ezt az új erőt, méghozzá úgy, hogy ez a réteg is az Elnök, azaz Orbán Viktor közvetlen hatalma alá kerüljön.

A megoldás egyszerű és durva volt, már a látszatát is elkerülte a demokráciának.

A választások után szinte azonnal testületté alakították a polgármesterek, és megyei önkormányzati elnökök csoportját. Az új, módosított Alapszabály pedig gondoskodott ezen új testület kellő felügyeletéről.

„XVII. Önkormányzati képviselők fóruma

108.§

(1) A Szövetség – egységes önkormányzati politikájának megvalósítása, a Szövetség által jelölt, illetve támogatott polgármesterek és önkormányzati képviselők tevékenységének összehangolása érdekében – létrehozza az Önkormányzati Képviselők Fórumát.

(2) A Fórum az Önkormányzati Képviselők Országos Gyűléséből, a választókerületi önkormányzati gyűlésekből, a regionális önkormányzati gyűlésekből, az Önkormányzati Tanácsból és az Önkormányzati Tanács Elnökségéből áll.

109.§

(1) Az Önkormányzati Képviselők Országos Gyűlése a Szövetség által jelölt főpolgármester, megyei közgyűlési elnökök, polgármesterek és önkormányzati képviselők részvételével működő egyeztető fórum.

(2) A Gyűlés elnöki tisztét a Szövetség Elnöke tölti be.

(3) A Gyűlést az Elnök legalább évente egyszer összehívja.

110.§

(1) A választókerületi önkormányzati gyűlés – Budapest kivételével – az adott országgyűlési választókerületben megválasztott, a Szövetség által jelölt polgármesterek és önkormányzati képviselők részvételével működő egyeztető fórum, melynek elnöki tisztét a választókerületi elnök tölti be.

(2) Azon választókerületek esetében, melyek határai átszelik egy−egy települési önkormányzat területét, a választókerületi önkormányzati gyűlések összevontan működnek. Az összevont választókerületi gyűlés elnöki tisztét a Szövetség Elnöke által kijelölt választókerületi elnök tölti be.

111.§

A választókerületi önkormányzati gyűlések regionális önkormányzati gyűléseket hoznak létre. A regionális önkormányzati gyűlés elnöki tisztét a Szövetség Elnöke által megbízott regionális pártigazgató látja el.

112.§

(1) Az Önkormányzati Tanács az Országos Elnökség mellett működő információs, egyeztető és javaslattevő fórum, melynek elnöki tisztét a Szövetség Elnöke tölti be.

(…)

(3) Az Önkormányzati Tanács Elnökségének hét tagját a Szövetség Elnöke kéri fel.”

Azaz az új testületet országos szintet maga az Elnök – Orbán Viktor – felügyeli, elnökli, a területi egységek szintjeit pedig az általa kinevezett választókerületi elnök. Magát a Tanácsot Orbán Viktor elnökli, de hogy senki ne okozhasson kellemetlenséget, az elnökség tagjait is ő választja ki. Nesze neked „kis helyi demokráciák”, települési önkormányzatok!

Úgy kapta be maga alá Orbán Viktor ezt az „új hatalmi ágat”, mint kotlós a csibéit, ha héja támad rájuk.

Hirdetések
Hirdetések

És a rendkívüli kongresszus egyetlen kétkedő ellenszavazat, vagy tartózkodás nélkül szavazta meg az egészet.

Következik: „Különös és érdekes hasonlóságok, avagy a történelem önmagát ismétli” — de ez már egy új sorozat… #News #Magyarorszag #Közélet