Ferenc pápa megszólalásaiban már megválasztása óta egyre szimpatikusabb, azt kell, hogy mondjam, hogy sokak elismerését kiváltotta beszédeivel, tetteivel, legfőképpen a nem hívők körében. Az általa reprezentált vallásosság tiszta és egyszerű, nincs benne semmi képmutatás vagy nagyzolás, a vatikáni viszonyok is egyre átláthatóbbak. Egyházfői tevékenységének eredményeként végre egy, a mai kornak megfelelő egyház alapjait rakja le és indítja el a teljes megújulást. Ferenc személyében olyan pápája van az egyháznak, aki képes hitelesen képviselni annak lelkiségét és tiszteletreméltó hagyományait, mindemellett nagyszerűen képes alkalmazkodni a modern kor elvárásaihoz. A szentséget nem folyamatos ájtatoskodás jelenti, hanem a hétköznapi tettek, amikor a szeretet erejét bizonyítva vagyunk képesek a legszebb és legszentebb cselekedetekre.

Csodálom Ferenc pápa emberségét, emberiességét, amivel oly gyakran száll szembe akár évszázados dogmákkal is. Számára a szeretet az egyetlen parancs és nem azok az elavult egyházi törvények, amelyek az árkok betemetése helyett tovább mélyítik azokat. Először az egyszerűségével mutatott példát: gyalog járt, közvetlen volt a hétköznapi emberekkel is, gondjaikkal törődött. Aztán a melegek mellett is kiállt egy interjúban, vagy legalábbis nem tett különbséget heteroszexuális és homoszexuális között, mindannyiuk számára az egyenlő bánásmódot szorgalmazta.

Legújabb megnyilatkozásával újabb tabut döngetett: egy audiencián hímsovinisztának bélyegezte azokat, akik szerint a hagyományos családmodell megszűnésének hátterében a női emancipáció áll. Valamint kiállt amellett, hogy a nőket ugyanazok a jogok illetik meg, mint a férfiakat, azt pedig egyenesen botránynak nyilvánította, hogy a nők, ugyanabban a munkakörben kevesebbet keresnek, mint a férfiak.

A női egyenjogúság melletti pápai kiállást nagyon előremutató tettnek tartom. Mint egyházfő, hatalmas befolyással bír, ezért szavai még nagyobb súllyal esnek latba. Remélhetőleg lesz visszhangja ennek, és azok is elkezdenek gondolkodni a dolgon, akik eddig nem tették. A valódi egyenjogúság nem vita tárgya. #News