A évszázad legrövidebb teljes holdfogyatkozásaként az április 4-i eklipsz nem lenne valami jelentős. Hatása mégis hosszabb távon is érzékelhető lesz a nagyvilágban és az egyéni sorsokban, hiszen, ahogy a korábbi bejegyzésekben szó volt róla, harmadik tagja egy rendkívül ritka eklipsz- sorozatnak ( 2014. április 15 – 2015. szeptember 28), a vérholdak tetrádjának.

Hirdetések

Másrészt, két héttel előtte egy teljes (Magyarországon részleges) napfogyatkozásra is sor került, amely várhatóan két éven át érezteti befolyását. Március 20, a napfogyatkozás napja egybeesett a tavaszi napéjegyenlőség dátumával – az akkorra felállított képlet pedig az őszi napéjegyenlőség időpontjáig jelzi az eseményeket.


Jóllehet az Uránusz már távolodóban van Plútóval képezett fényszögétől, a két bolygó néhány hétig még elég közel van egymáshoz ahhoz, hogy a világ eseményeire legnagyobb befolyást gyakorló formációja maradjon. Uránusz, a lázadások és a forradalmak princípiuma még kiszámíthatatlanabbá és robbanékonyabbá válik a tüzes Kos jegyében. Ez gyakran a szó szerint értendő. A Plútó a Bakban a bebetonozott hatalmi és pénzügyi viszonyok szimbóluma, de általános jelentéstartalma szerint az összeomlással, a rombolással, a halállal és a teljes megsemmisülés után következő újjászületéssel is kapcsolatba hozható.


Az analógiák jobb megértése kedvéért vegyük hát sorra az eseményekben szerepet játszó fontosabb kozmikus princípiumok jelentéstartalmát.


Az Uránusz általános témái az asztrológiában:

Az asztrológiában az Uránusz uralma alá tartozik mindenfajta újítás, a forradalmian új, a rendkívüliség, a függetlenség, a kötetlenség, az átalakulás, a végletek, az eredetiség, a hagyományok ellen való lázadás – beleértve a forradalmakat, lázadásokat is, így a szabadságharcosok, polgárjogi aktivisták, partizánok, merénylők, ámokfutók egyik jelölője is.

Személyes szinten a bolygó hatására autonómiára és függetlenségre törekszünk, az általa érintett életterületen lázadó a viselkedésünk, nem alkalmazkodunk és erős kényszert érzünk arra, hogy a saját utunkat járjuk és új dolgokat próbáljunk ki. Személyi horoszkópban az Uránusz mutatja szociális mozgalmakban elfoglalt álláspontunkat, a velük való viszonyt.


Az Uránusz a hirtelen megvilágosodások bolygója is, de ha a sziporkái izoláltak maradnak, elveszthetjük a valósággal való kapcsolatunkat – ezért egyszersmind az őrület princípiuma is, egyaránt utalva a szeretni valóan hóbortos tudósokra, utópiákat dédelgető különcökre, csodabogarakra és az Anders Behring Breivik ( Oslo, 1979. február 13, a 2011. július 22-i norvégiai mészárlás tettese ) illetve az Andreas Lubitz ( Montabaur 1987. december 28, a Germanwings tömeggyilkos másodpilótája) típusú közveszélyes ámokfutókra.

Az Uránusz hatása alá tartozik mindennemű újítás, a tudományos, technikai találmányok, a számítógépes technológia, az internet, az elektronikus sajtó, beleértve a közösségi médiát is, a kiberguruk és a hackerek, a repülés, a repülőgépek valamint az űrkutatás.

A kártékony állócsillagok hatása


A ravasz holló mesterkedései

Az április 4-i teljes holdfogyatkozáskor a Hold a Mérleg 13 fokon levő Algorab (Holló)  állócsillaggal képez együttállást. Az Algorab a Szaturnusz és a Mars negatív hatásait egyesíti magában és destruktív, visszataszító, gonosz, princípiumként írják le, hazugságot, kapzsiságot, sérüléseket és öngyilkosságot társítva hozzá. Az Astrology King website-on az alábbiak olvashatók erről az állócsillagról : „ néhány fiatal horvát asztrológusnak, akikkel cseteltem, feltűnt, hogy a horvát függetlenségi háború idején (1991 – 1995), valamint azóta is, az újságírók és politikusok meggyilkolásakor ez az állócsillag különösen aktív volt. Ők ölj vagy megölnek csillagnak nevezték el. Robson azt írja róla, hogy a Holló néha agitátorrá teszi szülötteit. Felidéztem emlékezetemben az Algorab együttállásokat, és határozottan úgy tűnt, kapcsolatban vannak a terrorizmussal.”

Mint későbbiekben szó lesz róla, az Algorab együtt áll Vlagyimir Putyín születési képletének a Napjával is. Tehát , mint azt a napi politika eseményei is igazolják, az orosz elnök tudatos álláspontját, identitástudatát, vezérlő szellemiségét, a módot ahogy egyéniségér érvényesíti, ez az állócsillag határozza meg.


Scheat, a fullasztó

A március 20-i napfogyatkozás is egy nagyon kártékony állócsillagon, a Schaet-en jött létre, így aznapi újhold és az április 4-i telihold között eltelt hetekben különösen destruktív kozmikus hatások érvényesültek, amelyek hosszabb távon is befolyást gyakorolhatnak a személyes és a kollektív sorsra. A napéjegyenlőség napjára eső eklipszről ezt írtam szakmai blogomban az Asztropresszben a márciusi bolygóhatások elemzésekor:

Az újhold a Halak 29 fokán jön létre, együttállást képezve a Pegazus csillagképben található Scheat állócsillaggal. Ez az égitestet balesetekkel, különösen vízbe fulladásos halállal társítja a tradicionális asztrológia. A Nappal együtt állva vízzel, gépekkel kapcsolatos veszélyt jelezhet, a Holddal aggályokra, veszteségekre, balesetek- különösen vízi balesetek veszélyére, barátoktól kapott kritikára figyelmeztet (Robson: Állócsillagok) 1912-ben , amikor a Titanic összeütközött egy jégheggyel és elsüllyedt, a Hold szintén együttállást képezett a Scheat-tel. William Lilly szerint fentebbi pozícióban a Scheat zendüléseket, kegyetlenséget, keserűséget, embertelen katonákat, az egyház és a jog képviselői közötti viszályokat jelez.”


Az elmúlt hetek eseményei összhangban is vannak ezekkel a végzetes szignatúrákkal, egyszersmind azt is remekül szemléltetik, milyen sokféleképpen is nyilvánulhat meg egy bolygókonfiguráció. A mindnyájunkat érintő változásokon kívül az eklipszek valószínűleg Oroszországra és Putyin elnökre, az Amerikai Egyesült Államokra valamint a radikalizálódó iszlám világra gyakorolják majd a legjelentősebb befolyást. A sorozat következő cikkei ennek mikéntjére keresik a választ. #News #horoszkop