A Fidesz-kormány megbukhat, ezt tudjuk. Az okokról Végelszámítás: bukhat a kormány című írásomban fejtettem ki a véleményemet. Ugyanakkor nem tudok mit kezdeni azzal a sugalmazással, hogy Orbánék távozása elhozza a jólétet. önmagában nem hoz el semmit. Jobboldali érzelmű emberként nem örülök a Fidesz bukásának. A nemzetközi pénzkartellel vívott szabadságharc fontos volt és hozott pozitív változásokat a magyar gazdaság helyzetében. A probléma az, hogy itt Orbánék megálltak és nem mentek tovább. De mi várható egy más színezetű kormánytól?

Az álbaloldali Gyurcsány-kormány ténykedése katasztrofális volt Magyarországra nézve, ahogyan a szegény tömegeket magára hagyó és elitista lózungokkal dobálózó Orbán-kormány ténykedése is azzá vált.

Hirdetések
Hirdetések

Talán higgyünk a liberálisoknak? Az SZDSZ annak idején antikommunista megnyilatkozásaival szerzett híveket, majd a nemzetközi pénzkartell egyik kiszolgálójává züllött. Számomra éppolyan visszataszító egy neoliberális gazdaságpolitika, mint amilyen az ellentmondást és kritikát nem tűrő szemellenzős nyomulás. Remélem, hogy soha nem lesz például pénzügyminiszter Bokros Lajos. Remélem, hogy soha nem lesz miniszterelnök Gyurcsány Ferenc. Akkor mégis minek kellene történnie?

Hadd fejtsem ki röviden!

Magyarország legsúlyosabb problémái a következők:

1. Az egyoldalú forintalapú pénzrendszer. Ezt helyi pénzek bevezetésével KELL ellensúlyozni, különben soha nem szűnik meg a városokat és településeket lerohasztó, állandósult és egyre pusztítóbb pénzhiány. Ha van helyi pénz elegendő mennyiségben, a piac maga fog munkahelyeket teremteni és erősen csökken a mindenkori kormányoktól való függés.

Hirdetések

2. Demográfiai válság. Magyarországon évtizedek óta kevés gyermek születik. Az a gazdasági és társadalmi berendezkedés, amely minden munkaképes korban lévő nőt erőszakkal próbál munkára kényszeríteni, vastagon felelős ezért a helyzetért. Ha az 1. pontban említett problémát megoldjuk, komoly összegek szabadulnak fel egy gyermekvállalást ösztönző rendszer működtetésére. Az már részletkérdés, hogy például a munkanélküli segélyen élő nők számára vagy általában a fiatalabb nők számára ajánlunk-e fel főállású anyaságot. Ami szabadon választható és nyilván nem lesz korlátlanul kivitelezhető. Természetesen vannak más lehetőségek is a gyermekvállalás ösztönzésére: például a szülő megkaphatná a dolgozó gyermeke adóbefizetéseinek egy részét vagy egészét, vagy akár a nyugdíj-járulék egy részét. Egy ilyen rendszerben enyhülnének az állam szociális kiadásai, de a mindenkori kormányoktól való fűggés is.

A demokrácia hiányáról meg az gondolom, hogy a demokráciával minden kormány ideológiai beállítottságtól függetlenül igyekszik egyszerre élni és visszaélni.

Hirdetések

Aki azt gondolja, hogy bezzeg nyugaton sokkal jobb a helyzet, annak ajánlom, hogy próbáljon meg a történések mögé pillantani. (Hadd reklámozzam itt az Észak-Amerika: Munkavallalók!...Készüljetek a sötét jövőre! című írásomat.) A demokráciával akkor tud a legkevésbé visszaélni bármilyen kormány, ha csökken a tőle való gazdasági, pénzügyi függés.

Az itt felvázolt gondolatok nyilván finomíthatók, de összességében alapul szolgálhatnak egy emberségesebb és élhetőbb Magyarország működtetéséhez. Mert bár én nagyon is megértem azokat a százezreket, akik külföldön keresik a boldogulásukat, de azt ne feledjük, hogy a józan ész is azt mondja: a problémákat otthon kell megoldani.

A helyi pénz bevezetése például tipikusan olyan dolog, amit egy közösség saját maga is elindíthat. Kicsiben kell kezdeni és folyamatosan fejleszteni. Egy idő után már nem sokat foglalkozik vele a közösség, hogy milyen színű kormány trónol éppen Budapesten.

A kis közösségek tudják megvédeni az iskolákat, kórházakat, de leginkább azt a települést, amit belaknak. Bárki elkezdheti, bárki segítheti ezt a folyamatot.

A kormányokat semmi sem kényszeríti arra, hogy ezeket a dolgokat a helyi közösségek helyett megtegyék. Be kell bizonyítani, hogy a helyi közösségek tudnak változtatni, ha akarnak. Utána már a mindenkori budapesti kormány sem jöhet a falvédős szöveggel, hogy a körülmények, a büdzsé, meg az időjárás, meg a nemzetközi helyzet, meg a franc se tudja mi miatt nem tudnak soha semmit sem tenni az életszínvonal meg az életminőség javítása érdekében. Magára marad az elit és nem lesz semmiféle hitele - kivéve, ha megmutatja, hogy képes változni, változtatni.

Na, ezért nem old meg semmit önmagában egy kormányváltás. #News