A napokban hivatalos levélben értesítették az általános iskolákat az ez évi beiratkozás pontos dátumáról, mely szerint április 16-án, reggel 8:00 és19:00 óra között, valamint 17-én, reggel 8:00 és 18:00 óra között tudják a szülők beiratni hat évnél idősebb gyermeküket az általuk preferált általános iskolába.

A felvételi eljárás idén sem változott, vagyis az adott körzetes iskolának kötelessége felvenni a tanköteles korú gyermeket mindenféle mérlegelés nélkül, míg a körzeten kívüli iskolákban a szabad helyek függvényében döntenek a jelentkező diákok felvételi kérelméről.

Ez utóbbi esetben előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a többi jelentkezésről pedig az adott iskola a pedagógiai programjában foglaltak szerint dönt.

Jó eséllyel fogadják el annak a gyermeknek a felvételi kérelmét, akinek a testvére már az adott intézmény tanulója, a szülő igazoltan az illetékes körzetben dolgozik, vagy a gyermek lakóhelye 1 km-es körzetben van az iskolától.

A beiratkozáskor a szülőnek, vagy a szülő által hivatalosan meghatalmazott személynek be kell mutatnia a gyermek személyazonosságát igazoló okmányt (személyi igazolvány, útlevél, vagy anyakönyvi kivonat), a gyermek nevére kiállított lakcímkártyát, a szülő személyazonosságát igazoló okmányt és lakcímkártyát, az óvoda, vagy a nevelési tanácsadó által kiállított dokumentumot, mely bizonyítja a gyermek iskolaérettségét, továbbá a gyermek TAJ-kártyáját, valamint a diákigazolványhoz az okmányirodai fényképezésről kiállított adatlapot (diákigazolvány: 1400 Ft).

A szülők és gyermekeik többféle típusú intézmény közül választhatnak. Vannak a KLIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) által fentartott általános iskolák, alapítványi és alapfokú művészetoktatást nyújtó iskolák, melyek maguk gondoskodnak fenntartásukról a tanulók által fizetett térítési díj, vagy különféle pályázatok segítségével, illetve a Waldorf-iskolák.

Ez utóbbi tanintézetek népszerűsége az utóbbi években töretlen. Szinte kivétel nélkül minden Waldorf-iskolába sokszoros a túljelentkezés, főként a gyermekközpontú szemlélet és a kreativitásra való nevelés végett.

Budapest számos kerületében található Waldorf általános iskola, de vidéken is többhelyen nyílt alternatív nevelési programmal oktató intézmény az utóbbi években, úgy, mint Kecskeméten, Jászszentandráson, vagy éppen Pátyon.