A napokban hivatalos levélben értesítették az általános iskolákat az ez évi beiratkozás pontos dátumáról, mely szerint április 16-án, reggel 8:00 és19:00 óra között, valamint 17-én, reggel 8:00 és 18:00 óra között tudják a szülők beiratni hat évnél idősebb gyermeküket az általuk preferált általános iskolába.

A felvételi eljárás idén sem változott, vagyis az adott körzetes iskolának kötelessége felvenni a tanköteles korú gyermeket mindenféle mérlegelés nélkül, míg a körzeten kívüli iskolákban a szabad helyek függvényében döntenek a jelentkező diákok felvételi kérelméről.

Ez utóbbi esetben előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a többi jelentkezésről pedig az adott iskola a pedagógiai programjában foglaltak szerint dönt.

Jó eséllyel fogadják el annak a gyermeknek a felvételi kérelmét, akinek a testvére már az adott intézmény tanulója, a szülő igazoltan az illetékes körzetben dolgozik, vagy a gyermek lakóhelye 1 km-es körzetben van az iskolától.

A beiratkozáskor a szülőnek, vagy a szülő által hivatalosan meghatalmazott személynek be kell mutatnia a gyermek személyazonosságát igazoló okmányt (személyi igazolvány, útlevél, vagy anyakönyvi kivonat), a gyermek nevére kiállított lakcímkártyát, a szülő személyazonosságát igazoló okmányt és lakcímkártyát, az óvoda, vagy a nevelési tanácsadó által kiállított dokumentumot, mely bizonyítja a gyermek iskolaérettségét, továbbá a gyermek TAJ-kártyáját, valamint a diákigazolványhoz az okmányirodai fényképezésről kiállított adatlapot (diákigazolvány: 1400 Ft).

A szülők és gyermekeik többféle típusú intézmény közül választhatnak. Vannak a KLIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) által fentartott általános iskolák, alapítványi és alapfokú művészetoktatást nyújtó iskolák, melyek maguk gondoskodnak fenntartásukról a tanulók által fizetett térítési díj, vagy különféle pályázatok segítségével, illetve a Waldorf-iskolák.

Ez utóbbi tanintézetek népszerűsége az utóbbi években töretlen. Szinte kivétel nélkül minden Waldorf-iskolába sokszoros a túljelentkezés, főként a gyermekközpontú szemlélet és a kreativitásra való nevelés végett. #News #Google

Budapest számos kerületében található Waldorf általános iskola, de vidéken is többhelyen nyílt alternatív nevelési programmal oktató intézmény az utóbbi években, úgy, mint Kecskeméten, Jászszentandráson, vagy éppen Pátyon.