A globalizáció szorgalmazói nem csak az anyagi hanem a szellemi javak gyarapodását is kihangsúlyozzák. Az információ szabad áramlásában a látókör kiszélesedését és a lehetőségek bővülését látják. Mind a kultúrák, szokások elkeveredése, elvegyülése által, mind a fogyasztási szokások kibővülésének lehetőségével, a termelés és a piac határtalan szabadsága révén gazdasági növekedést, társadalmi jólétet feltételeznek. Szerintük a globalizáció a különböző nemzetek, országok között lévő gazdasági egyenlőség megteremtésére hivatott.A  lokális elveket vallók törekvéseivel mindez viszont szemben áll. Egyes népek, nemzetek kulturális örökségeihez, szokásaikhoz és gazdasági adottságaihoz való ragaszkodása kizárja számukra a globalizáció fogalmát.

Hirdetések
Hirdetések

Nem meglepő hisz az amerikai tömegkultúrát, fogyasztói társadalmat tükrözi vissza. Napjainkban Európa kulturális ismerete is háttérbe van szorítva. A szellemi és erkölcsi értékeket, a műveltség fogalmát, minden tradicionális értékrendet megingatott a celebek és kibeszélő műsorok világa.A tudományos fejlődés egységesülésének talán pozitívabb hatásait, mint például a kommunikáció fejlődését félretéve, a lokálisan működő egységek vállalkozását és gazdasági tevékenységeit nagyban veszélyeztetik az országhatárokat is áthidalva terjeszkedő multi nagyvállalatok és bankok. Míg ők lehetőségeiket és gyarapodásukat igyekeznek kiterjeszteni addig a lokális területek korábban működő szervezetei háttérbe szorulnak. Csökken a foglalkoztatottság, a munkabér és az életszínvonal. Ezeknek a megtartására való igény növekedése miatt nő az adósságcsapdák és az az adósok száma, a multik nyújtotta áthidaló megoldások által.

Hirdetések

A globalizáció egyfajta olvasztótégelynek tűnik, melyben a különböző kultúrák együtt élve, a média közvélemény alakító hatása álltál elvegyülnek, homogenizálódnak, hatást gyakorolva ezzel földünk környezetére, természeti kincseire-élővilágára, az emberek biológiai sokszínűségére és testi-lelki egészségére is.Hát ki-ki döntse el maga hogy negatív vagy pozitív hatást gyakorol ez a világra?  #News #Magyarorszag #Közélet