A Maps on the Web térképe szerint borulni látszik a tétel, hogy Magyarország az egyetlen ország, ami önmagával határos, már ami a szomszédos országok legnagyobb lélekszámú kisebbségeit illeti. Természetesen ez a megállapítás inkább a trianoni döntés utáni területvesztéseinkre vonatkozott, de az ötmillió főnyi, határon túli magyarságot figyelembe véve érdekes azt látni, hogy a szomszédos országokban csupán három olyan országot találunk, ahol jelenleg a magyarság számít a legnagyobb kisebbségnek: Románia, Szlovákia és Szerbia. Fontos persze leszögezni, hogy ez a térkép nem a nemzetiségeket, hanem az adott ország legnagyobb számban élő kisebbségeit veszi alapul. 

Hirdetések

Meglepő látni azt is, hogy Magyarországon a román kisebbség él jelenleg a legnagyobb lélekszámban.

Hirdetések

De a románság nem csak a mi hazánkban, hanem Európa mediterrán országaiban, Olaszországban vagy Spanyolországban is tarol. 

Az már kevésbé meglepő, hogy a szétszakadt Jugoszláviában (a mai Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró területén) a szerbek, az egykori Szovjetunió legtöbb országában (Észtország, Lettország, Fehéroroszország, Ukrajna) pedig az oroszok vannak a legnagyobb létszámban. A jelenlegi orosz-ukrán konfliktust részben magyarázza ez a térkép is, bár tudjuk, hogy ott épp a Kelet és Nyugat harca folyik, mindenféle tekintetben.

Emellett is bőven találunk érdekességeket. Példának okáért láthatjuk, hogy a török hódítás a mai napig jelen van, csak már nem abban a formában mint régen. Törökországban a kurdok (önálló népcsoportként feltüntetve), Franciaországban az algírok, még Nagy-Brittaniában az indiaiak vannak jelen a legnagyobb számban. Meglepő még a lengyelek skandináv térnyerése.  

Az, hogy egy adott ország múltbéli határváltozásai miatt az egyes országokban előforduló, legnagyobb számú kisebbsége általában a szomszéd ország népéből kerül ki, valahol természetes.

Hirdetések

Azonban ezen a térképen azt is láthatjuk, milyen hatással van a munkaerő szabad áramlása egy-egy EU tagországra levetítve. Beszédes adat, hogy az EU országaiban összesen mintegy 33,3 millió külföldi tartózkodik, és ebből csupán 12,8 millió fő, tehát valamivel több mint a külföldiek egyharmada rendelkezik más uniós ország állampolgárságával. #News #Magyarorszag