A kereszténység történetét olvasva, nyilvánvaló, hogy az elmúlt évszázadok alatt rendszeresen felbukkantak álpróféták és Jézus Krisztus nevével visszaélő, önmagukat jövendőmondónak, varázslónak nevező személyek. Úgy gondolnánk, hogy ami volt, elmúlt, és ma már letisztult képet kapunk a kereszténység eszméjéről, alaposabban ismerve a parancsolatokat. Bár a modern technika lehetővé-, mindenki számára elérhetővé teszi a Biblia tanulmányozását akár online is, sokan – hívő keresztényként – még sem veszik kézbe a legfontosabb könyvet. Pedig csak a Szentírás segíthet megérteni az elvárásokat velünk, emberekkel szemben, és mutathat kiutat a boldogtalanság állapotából: „Boldog ember az, aki… az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.” (Zsolt 1, 1-2) .

Hirdetések

Hirdetések

Kárpátalja olyan része a bolygónak, ahol a kereszténység több-kevésbé megfér a különféle népi hiedelmekkel, babonákkal. Az emberek a rendszeres templomlátogatás ellenére sok mindenben hisznek, aminek semmi köze Istenhez. A félelemből adódóan – ahogy mondják – csak a biztonság kedvéért – ugyan mit árthat alapon – mennek el jósokhoz a jövőt megtudakolni, vagy segítséget kérni egy probléma megoldása érdekében. A kárpátaljai magyar lakta településeken sok tudósnak kikiáltott boszorkány vagy javasasszony-, ember él, aki szemfényvesztéssel keresi kenyerét. Vannak köztük ügyesebbek, akik kihasználva az emberek gyengéit visszaélnek jóhiszeműséggel, adott esetben mély fájdalommal, gyásszal. Tény, hogy az emberek kétségbeesésükben sokszor cselekednek helytelenül, ami odavezethet, hogy egy-egy önjelölt kapzsi jós csapdájába esnek.

Ami hitetetlennek látszik és ellentmondást tükröz az elveket illetően, az, hogyan népszerűsíthetőek jósok felhívásai vizitekre és előadásokra, miközben keresztény nézeteket tükröző publikációk olvashatók közvetlenül mellettük? A média és az emberi felfogás visszásságait utasítja el a Biblia ószövetségi figyelmeztetése: „Ne forduljatok halottidézőkhöz, és ne tudakozódjatok jövendőmondóknál, mert tisztátalanokká teszitek magatokat.”.

Hirdetések

Nem lehet egyszerre jobbra és balra is menni. Választani kell! A jósok között nem egy akad, aki Jézus Krisztust és az Ő szentjeit hívja segítségül. Mintha mindez természetes lenne. Átlagos külsejű asszonyok, kicsit túlfűtött érzékenységgel azt láttatják, amit a bajba jutott ember éppen tudni szeretne. Egy kis extrémitással turbózható a hétköznapi külső, ami meglepő, de hiteles küldetést vizionál sokak számára. A kárpátaljai lapok rendszeresen közölnek nagy formátumú hirdetéseket, melyek ismeretlenek köszönőleveleiből mazsolázgatnak annak bizonyítékaként, hogy az átok levétele sikerült és az illetők megszabadultak megkötözöttségeiktől, mint az alkohol, pénzvesztés vagy a házasságtörés.

Szinte elképesztő, hogyan egyeztető össze a kereszténységgel a megtévesztés, ami napjaink Kárpátaljáján is tapasztalható. Egyes hívők simán összeegyeztetik az imádságot és a tanácsot, amit Nagyija, Olga, Elena és a többi nőnemű jós jutalom ellenében ad.

Hirdetések

Pedig milyen egyszerű a gyógyulás! Legyen szó szenvedélybetegségről vagy más problémáról, az egyedüli szabadító Jézus Krisztus, aki meghalt értünk a kereszten: „Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” János 8,36

Pláne húsvét közeledtével érezhető e szavak súlya, mely kétségtelenné teszi az alapigazságot, ami nem más, mint Isten igéje. Ha tudjuk, hogy mit vár tőlünk az Isten, mit szabad és mit nem, akkor nincs értelme az ördög kezére rájátszani. Sajnos, sokan mégis kockáztatják üdvösségüket, hogy a látszatnak higgyenek és tompuljon fájdalmuk. Miközben hiábavalóságokba kapaszkodnak a gyógyír reményében, az igazi orvos, az „igazoltan” gyógyító kopogtat az ajtón és könnyes szemmel kér bebocsátást. Higgyük el, hogy a drága pénzen, az önjelölt jóstól vett tanács, amulett sosem ad oly biztos megnyugvást, mint az, aki életét adta értünk, emberekért. Jézus Krisztus az, aki nem változik, és mindig egyet akar: téged, kedves olvasó! Hogy számodra is biztosítva legyen egy hely a mennyben! Ehhez mást nem kell tenned, mint számot vetni sorsoddal és eldönteni, kinek higgy! Babonaság ide vagy oda, a tét nem csekély, ezért választanod kell! „Légy feddhetetlen Istened, az Úr előtt! Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened, az Úr.”

(5 Mózes 18,10-14) 

#News #Google #Magyarorszag